Nyhetsbrev om Karriär

Aldrig tidigare har karriär- och kompetensfrågor legat så högt upp på agendan hos ledningsgrupper och chefer. Företag och organisationer har strategiska mål om att få igång den interna rörligheten, öka förståelsen och göra något åt den allt för höga externa rörligheten eller aktivt arbeta med de strategiska kompetensförsörjningsfrågorna och få dem injackade i verksamhets- och… Fortsätt läsa Nyhetsbrev om Karriär

Utbildning för dig som vill arbeta strategiskt med din organisations karriärutveckling och kompetensförsörjning

Internkonsultutbildning inom livs- och karriärutveckling Den 7-10 mars 2016 i Stockholm Nu har vi satt datum för nästa utbildning inom karriärutveckling. Genom vår internkonsultutbildning får du ökad kunskap om hur du som arbetsgivare kan jobba strategiskt och praktiskt med att matcha organisationens behov av rätt kompetens på rätt plats med individens önskan om ideal roll och… Fortsätt läsa Utbildning för dig som vill arbeta strategiskt med din organisations karriärutveckling och kompetensförsörjning

Mentorskap

Den 21 oktober träffas nätverket för kompetensförsörjning och för att diskutera och dela tankar kring Mentorskap. Har du behov av ett professionellt nätverk inom vårt område? Vill du skapa kontakter med personer i branschen och dela erfarenheter och utmaningar? Välkommen till oss! Nätverket träffas 5 ggr per år, halvdagar (13-16). Upplägget kan se olika ut, men… Fortsätt läsa Mentorskap

Rätt kompetens den 30 september 2014

Vår endagsutbildning Rätt Kompetens har kommit att bli mycket populär på grund av metoden lätt att förstå, använda och kräver ingen teknisk plattform för att få fram resultat. Att arbeta med kompetensförsörjning / talent management kan för många vara en stor tröskel att ta sig över. Vi får ofta höra att “vi vet ju inte riktigt… Fortsätt läsa Rätt kompetens den 30 september 2014

Kompetensförsörjningsnätverket

Vi “levlar” upp oss! Karriär & Kompetens har lång erfarenhet av att driva professionella nätverk inom HR-området! Vårt populära nätverk för Karriär- och kompetensutveckling har nu levlats upp för att möta våra kunders behov och därför så är nätverket idag ett halvdagsnätverk (vi träffas 13-16) och träffarna kommer att handla om teman inom området kompetensförsörjning.… Fortsätt läsa Kompetensförsörjningsnätverket