Close
Skip to content

Våra konsulter

abc Karriär & Kompetens ab:s konsulter har alla lång erfarenhet inom våra verksamhetsområden. Vi har olika bakgrund, vilket ger en bra kompetensbredd och olika perspektiv. Vi har alla erfarenhet av ledar- och chefsuppdrag och erfarenhet av att arbeta i olika verksamheter – offentlig privat och ideella organisationer.

Vi utbildar oss kontinuerligt  i olika metoder, teorier och synsätt för att hålla oss à jour med det senaste inom våra områden, vi har även nära samarbeten med organisationer inom forskningsvärlden.

Alla konsulter är seniora enligt Kammarkollegiets definition i  upphandlingen av statliga tjänster inom management och kompetensförsörjning.

Tillsammans med våra konsulter, erbjuder vi ett starkt konsultnätverk som stärker och kompletterar oss inom våra olika tjänsteområden.