Close
Skip to content

Som ledare förväntas du navigera i verksamhetsfrågor, möta dina medarbetare i deras oro och frustration likaväl som i deras förhoppningar och åstadkomma resultat. Samtidigt ska du hantera dina egna personliga dilemman. En balansakt som heter duga! 

Varför individuellt ledarstöd?

acrobat

  • Avlasta dig själv från det du upplever som bekymmersamt
  • Ge dig själv nya ”glasögon”, med vilka du skaffar dig överblick och nya perspektiv på utmaningarna
  • Hjälpa dig själv till ett öppnare förhållningssätt till både utmaningar och möjligheter
  • Ge dig själv tid att reflektera över olika tillvägagångssätt i de utmaningar som du står inför
  • Skapa utrymme att utmejsla konstruktiva handlingsalternativ
  • Ge dig själv möjligheten att strukturera och prioritera aktiviteter i lugn och ro
  • Vässa din förmåga att leda dina medarbetare
  • Samtalet är verktyget i coaching, vi kan också använda oss av instrument som ex: Lead Forward

Hur går det till?

Antalet träffar bestämmer du själv utifrån dina behov. Varje träff är på 1,5  timme. Gemensamt kartlägger vi ditt nuläge och dina utmaningar.

Kontakta

För frågor och ytterligare information, kontakta Maria Winsnes, mw@karriarkompetens.se
eller ring på 08-41029402.