Close
Skip to content

kreativ
Coaching vänder sig till medarbetare eller chef som

  • behöver reflektera över sin yrkesroll eller sitt agerande i särskilda situationer  tex i projektledning, när man ska rigga en organisation,  överföra kompetens eller starta arbetsgrupper
  • behöver samtalsstöd för hantering av besvärliga situationer och  konflikter
  • är ny i sin roll och behöver skaffa sig överblick över utmaningar, möjligheter och svårigheter
  • vill summera och avsluta ett projekt eller en arbetskarriär
  • behöver strukturera sin tillvaro, göra genomtänkta prioriteringar  och kanske minska stress
  • behöver handledning och avlastning för att kunna leda andras  utveckling
  • vill sätta ord på behov och egna förmågor
  • behöver stöd och idéer för att upptäcka nya vägar och möjligheter

Lösningsfokus

Vi använder oss av ett lösningsfokuserat arbetssätt, vilket innebär att vi utgår från det önskvärda läge, dvs. den framtida lösningen är utgångspunkten. Genom det coachande samtalet ges det möjlighet att söka alternativa vägar för att uppnå mål. Vi stöttar våra kunder med att identifiera sina tillgångar och framgångar för att nå fram till sitt önskade läge.

Våra konsulter

Karriär & Kompetens coacher har beteendevetenskaplig grund, utbildning för coachande samtal och mångårig erfarenhet av coaching för medarbetare och chefer.

Här berättar vi mer om vår chefscoaching och här kan du läsa mer om vår medarbetarcoaching.

Karriär

Att vara framgångsrik i sin karriär ser olika ut för var och en av oss. Vi vill alla göra ett bra jobb, och det förutsätter att vi får jobba med det som vi har kompetens, förmåga och vilja att utvecklas inom.

Kompetens

Kompetensfrågor – hur möter vi morgondagens utmaningar – är avgörande att vi arbetar strategiskt med. Vi genomför kompetensanalyser, utbildar i vår metod för kompetensanalys och stöttar organisationer i strategisk kompetensförsörjning.

Ledarskap & medarbetarskap

Förmågan att anpassa och ställa om verksamheter blir en allt viktigare och avgörande kompetens i dagens arbetsliv. Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap blir avgörande för framgången.

Team- & verksamhetsutveckling

Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och hur den presterar. Team som känner varandra väl, känner tillit till varandra samt delar samma mål och rutiner – de presterar bättre än de som inte gör det. Ta tid till teamutveckling!

Coaching

Med hjälp av din coach tar du dig framåt i dina utmaningar. Coachen erbjuder struktur för att analysera och vända vrida på dina frågor och följer dig längs din väg. Dina frågor blir innehållet i samtalen.  Vi startar där du är, i ditt nuläge och fokuserar på framåt, ditt nyläge.

Dialogdukar

Färre och färre jobb löses individuellt idag. Den moderna och komplexa organisationens framgång bygger i stor utsträckning på vår förmåga att kommunicera och samarbeta. Nyckeln är dialog!