Close
Skip to content

Att kombinera föräldrarollen med yrkesrollen kan för många vara en utmaning. Tiden verkar inte räcka till. Hur ska prioriteringar göras? Önskan om att vara den perfekta medarbetaren/chefen och samtidigt den perfekte föräldern utmanar många.

Programmet Förälder och Karriär ger deltagarna möjlighet att stanna upp och reflektera över sin livssituation (både professionellt och privat), identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov, kompetenser och färdigheter, utmanande situationer i föräldraskapet och det professionella samt skapa förståelse för förändringar och hur det påverkar oss som individer och organisationer. Programmet utmynnar i en handlingsplan som med fördel delas delvis eller i sin helhet med arbetsgivaren.

“Kursen var otroligt bra och kursledaren inspirerande!”

“Jag fick verktygen för att kunna göra nytt karriärval – något jag saknat i flera år!”

“Tack vare kursen fick jag ökad förståelse för mig själv och mina styrkor, men också vad jag behöver utveckla för att bättre komma till min rätt!”

“Tack vare kursen har jag fått ett fantastiskt professionellt nätverk som jag redan har haft användning för!”

Ytterligare information:

För frågor och ytterligare information, kontakta Maria Winsnes, 08-41029402 eller mw@karriarkompetens.se