Close
Skip to content

Om oss

Företaget

abc Karriär & Kompetens ab är ett Stockholmsbaserat företag, med uppdrag i hela landet. Vi arbetar med ett nätverk av partners runt om i landet och finns på så sätt nära våra kunder. Vi har alla akademisk utbildning, erfarenhet från olika sektorer samt egen ledarerfarenhet.

Vi har bred erfarenhet och mångårig kompetens inom karriär-, kompetens-, ledarskaps-, medarbetar- och verksamhetsutveckling. Uppdragen varierar från individuell coaching till förändringsledning, teamutveckling, samtalsutbildningar, ledarutveckling, inspirationsseminarier, ledningsgruppsutveckling, medarbetarskapsfrågor, bemötandefrågor, kompetensanalyser, kulturseminarium, kompetensförsörjningsplaner, nätverk osv.

Karriär & Kompetens, tillsammans med IPF, är en av de sju konsultföretag i Sverige som har ramavtal med Kammarkollegiet inom området Management (ledar- och teamutveckling).

OM OSS
Maria Winsnes

Maria Winsnes

Maria Winsnes är VD och seniorkonsult och har mer än 25 års erfarenhet av kunskapsområdet karriär, kompetens, ledarskap, medarbetarskap samt team- och verksamhetsutveckling.  

Maria har beteendevetenskaplig utbildning med inriktning vuxenutveckling och lång  erfarenhet av de tjänster som omfattas av anbudsområdet Managementkonsulttjänster inom Kammarkollegiets ramavtal.

Maria  har erfarenhet av att arbeta inom både offentlig och privat verksamhet och har god förståelse för och kunskap om statstjänstemannarollen och förutsättningar för att verka och leda i staten.

Exempel på uppdrag:

Visa
OM OSS
annicaOnsjo_square

Annica Onsjö

Annica Onsjö är seniorkonsult och har mer än 25 års erfarenhet av kunskapsområdet ledarskap, medarbetarskap samt team- och verksamhetsutveckling.  

Annica är civilekonom och har fördjupningsutbildningar inom psykologi. Annica har gedigen erfarenhet av att tjänster som omfattas av anbudsområdet Managementkonsulttjänster inom Kammarkollegiets ramavtal.

Annica har erfarenhet av att arbeta inom både offentlig och privat verksamhet och har god förståelse för och kunskap om statstjänstemannarollen och förutsättningar för att verka och leda i staten.

Exempel på uppdrag:

Visa
OM OSS
WolgienNilsson_square_BW

Åsa Wolgien Nilsson

Åsa Wolgien Nilsson seniorkonsult och har mer än 25 års erfarenhet av kunskapsområdet kompetensförsörjning, lärande, arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap samt team- och verksamhetsutveckling.  

Åsa har beteendevetenskaplig utbildning med inriktning mot organisation och har lång erfarenhet av tjänster som omfattas av anbudsområdet Managementkonsulttjänster inom Kammarkollegiets ramavtal.

Hon har erfarenhet av att arbeta inom både offentlig och privat verksamhet och har god förståelse för och kunskap om statstjänstemannarollen och förutsättningar för att verka och leda i staten.

Exempel på uppdrag:

Visa

Vårt synsätt

Människor vill vara kompetenta

En utgångspunkt för vårt arbete är att människor vill vara kompetenta.
Vi är övertygade om att alla vill hantera sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och nå framgång. Detta ställer krav på både organisation, struktur, chefer och medarbetare.

För att skapa nytta och göra skillnad för våra kunder, ser vi våra uppdrag som ett samskapande där vår nyfikenhet, långa erfarenhet och lösningsorienterade synsätt ligger som grund för att ta oss an vår uppdragsgivares utmaningar. 

together