Close
Skip to content

Om oss

Företaget

abc Karriär & Kompetens ab finns i Stockholm och Uppsala och ägs av Cecilia Frank och Maria Winsnes.

Vi arbetar med ett nätverk av partners runt om i landet och finns på så sätt nära våra kunder. Företagets konsulter har alla akademisk utbildning, erfarenhet från olika sektorer samt egen ledarerfarenhet.

Vi har bred erfarenhet och mångårig kompetens inom karriär-, kompetens-, ledarskaps-, medarbetar- och verksamhetsutveckling. Uppdragen varierar från individuell coaching till förändringsledning, teamutveckling, samtalsutbildningar, ledarutveckling, inspirationsseminarier, ledningsgruppsutveckling, medarbetarskapsfrågor, bemötandefrågor, kompetensanalyser, kulturseminarium, kompetensförsörjningsplaner, nätverk osv.

Karriär & Kompetens, tillsammans med IPF, är en av de sju konsultföretag i Sverige som har ramavtal med Kammarkollegiet inom området Management (ledar- och teamutveckling).

OM OSS

Cecilia Frank

Cecilia Frank är partner och seniorkonsult och har mer än 25 års erfarenhet av kunskapsområdet ledarskap, verksamhets- och personalutveckling.

Cecilia har beteendevetenskaplig utbildning och till det har hon över 25 års erfarenhet som konsult och även egen chefserfarenhet. De senaste 25 åren har Cecilia arbetat främst med chefs- och ledarutveckling och har stor erfarenhet av att utföra tjänster som omfattas av anbudsområde Managementkonsulttjänster.

Exempel på uppdrag:

Visa
OM OSS

Maria Winsnes

Maria Winsnes är partner och seniorkonsult och har mer än 25 års erfarenhet av kunskapsområdet ledarskap, verksamhets- och personalutveckling.

Maria har beteendevetenskaplig utbildning och är partner och seniorkonsult med drygt 25 års erfarenhet av uppdrag inom ledarskap, medarbetarskap, karriärfrågor, kompetens, verksamhets- och teamutveckling. Maria har även egen ledarerfarenhet.
Maria har stor erfarenhet av att tjänster som omfattas av anbudsområde Managementkonsulttjänster inom Kammarkollegiets ramavtal.

Exempel på uppdrag:

Visa

Vårt synsätt

Människor vill vara kompetenta

En utgångspunkt för vårt arbete är att människor vill vara kompetenta.
Vi är övertygade om att alla vill hantera sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och nå framgång. Detta ställer ibland utmanande krav på både organisation, struktur, chefer och medarbetare.

För att skapa nytta och göra skillnad för våra kunder, ser vi våra uppdrag som ett samskapande där vår nyfikenhet, långa erfarenhet och lösningsorienterade synsätt ligger som grund för att ta oss an vår uppdragsgivares utmaningar. 

together