Close
Skip to content

team

Att investera i teamutveckling synliggör nytta och nöje med samarbete och ökar effektiviteten i arbetsgruppen. Det ger gruppmedlemmarna ett gemensamt språk om personligheter, ökar chansen att ta tillvara mångfalden snarare än att irritera sig på olikheterna. Teamutvecklingsuppdraget kan också handla om att synliggöra både struktur och kultur inom teamet.

Vi kan även ställa diagnos på gruppens mognad/effektivitet för att välja rätt utvecklingsinsats. Vi använder t.ex GDQ som analysinstrument.

Kunskap om gruppers utveckling är värdefull för deltagarna. På så sätt ökar förståelsen för hur just denna grupp fungerar, vilket typ av ledarskap och medarbetarskap som blir funktionellt för att få teamet att bli effektivt.

Vi varvar teori med upplevelsebaserade övningar lämpliga att göra i ett konferensrum.

Efter teamutvecklingsinsatsen kan individens eftertankar tas tillvara i ett utvecklingssamtal, med syfte att matcha individens behov av uppdrag, arbetsformer och ev. stöd samt för att göra ett individuellt utvecklingsprogram.

Om gruppen redan har arbetat med Jungs typer tidigare så återanvänder vi den kunskapen, annars så har vi JTI/MBTI att använda för att få fram underlag för diskussion.

Vill du veta mer eller diskutera ert behov? Ring oss på 08-41029400 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Exempel på uppdrag

  • definiera teamets uppdrag, utmaningar och mål
  • skapa samsyn på teamets uppdrag, framgångsfaktorer och framtida utmaningar
  • öka insikten om ens egen och gruppens personligheter, kompetenser och färdigheter
  • lägga märke till vilka styrkor och möjliga fallgropar teamet har
  • skapa insikter om vad de olika personligheterna behöver för att må bra och göra ett bra arbete
  • skapa spelregler för en bra kommunikation och klimat
  • öka förståelsen och ge kunskap om team och teamets utveckling samt vad gruppmedlemmen behöver göra för att bidra till utveckling
  • öka kunskap och ge verktyg för kommunikation, samarbete och feedback

Karriär

Att vara framgångsrik i sin karriär ser olika ut för var och en av oss. Vi vill alla göra ett bra jobb, och det förutsätter att vi får jobba med det som vi har kompetens, förmåga och vilja att utvecklas inom.

Kompetens

Kompetensfrågor – hur möter vi morgondagens utmaningar – är avgörande att vi arbetar strategiskt med. Vi genomför kompetensanalyser, utbildar i vår metod för kompetensanalys och stöttar organisationer i strategisk kompetensförsörjning.

Ledarskap & medarbetarskap

Förmågan att anpassa och ställa om verksamheter blir en allt viktigare och avgörande kompetens i dagens arbetsliv. Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap blir avgörande för framgången.

Team- & verksamhetsutveckling

Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och hur den presterar. Team som känner varandra väl, känner tillit till varandra samt delar samma mål och rutiner – de presterar bättre än de som inte gör det. Ta tid till teamutveckling!

Coaching

Med hjälp av din coach tar du dig framåt i dina utmaningar. Coachen erbjuder struktur för att analysera och vända vrida på dina frågor och följer dig längs din väg. Dina frågor blir innehållet i samtalen.  Vi startar där du är, i ditt nuläge och fokuserar på framåt, ditt nyläge.

Dialogdukar

Färre och färre jobb löses individuellt idag. Den moderna och komplexa organisationens framgång bygger i stor utsträckning på vår förmåga att kommunicera och samarbeta. Nyckeln är dialog!