Close
Skip to content

Några ord från tidigare deltagare

“Efter kursen gjorde jag det jag föresatte mig. Jag har nu fått en högre chefstjänst. Det går alldeles utmärkt (var litet pirrigt i början, skulle jag verkligen klara det här) och jag trivs bra med att vara chef över chefer och få möjlighet att agera mer på det strategiska planet. Jag tror inte jag tagit detta steg om jag inte gått er kurs. Den har jag verkligen haft nytta av både i arbetslivet, men även privat”.
Lena Leed, tidigare Lantmäteriet, nu administrativ chef på Jämställdhetsmyndigheten

“Utbildningen har gett mig ytterligare trygghet i hur jag ska tänka och agera i olika situationer. Den har hjälpt till att få ett mer reflekterande arbetssätt, samt gett en ökad kännedom om hur myndigheter styrs och vilka förväntningar som finns på chefer i statlig förvaltning. Jag har också fått ett nätverk av chefer från andra myndigheter som jag kan diskutera frågor med.”
Bodil Aarhus Andrae, avdelningschef Samhälle och säkerhet – SMHI

“Utbildningen har främst gett mig insikten av att jag duger som chef och ledare. Jag har dessutom fått mycket ny kunskap om hur jag kan göra saker annorlunda för att på ett bättre sätt nå de resultat som jag vill uppnå.  Det bästa av allt är emellertid att jag fått tillgång till ett nätverk med kompetenta kvinnliga chefer som kommer att inspirera och utveckla mig och mitt ledarskap under många år framöver.”
Anna Elvkull, administrativ chef på Energimarknadsinspektionen

“Jag tycker att jag har fått mer perspektiv på den verksamhet jag befinner mig i och på min roll i den. Kanske har jag fått lite mer självinsikt om mig själv som chef också rentav… Jag har i alla fall fått verktyg för självreflektion. Och jag har vidgat mitt nätverk med alla dessa trevliga chefer i staten som jag lärt känna under utbildningen, vilket känns som en fantastisk tillgång.”
Jenny Nordquist, chef för samverkansgruppen inom UU Innovation, Uppsala universitet

“De olika blocken i utbildningen svarade väl mot mina förväntningar både genom att flera intressanta föredragshållare deltog liksom blandningen av teori och reflektion. Det går inte heller nog att påtala hur utvecklande och roligt det varit att få möjlighet att tillsammans med andra kvinnor i ledande befattning diskutera frågor av vitt skilda slag.”
Lena Magnell, administrativ chef, Norrköpings tingsrätt