Close
Skip to content

lampanVälkommen till utbildningsdagen Rätt kompetens!

Välkommen till denna späckade dag som ger dig kunskap och konkreta verktyg för att analysera och planera för rätt kompetens och utveckla din verksamhet.

Vår metod för kompetensanalys- och planering, som flera myndigheter och företag har implementerat,

  • kopplas med fördel till verksamhets- och affärsplanering
  • ger medarbetare och chefer samsyn på framtida utmaningar och ökar kraften för att vidareutveckla verksamheten och arbeta framsynt med kompetensförsörjning
  • är enkel och kräver inte investeringar i ett IT-verktyg (men kan kompletteras med detta)
  • börjar med analys och planering av en grupps kompetens (organisation, arbetsgrupp, funktion) för att sedan ta planeringen vidare till individnivå
  • analyserar inte bara individens kompetens utan också gruppens/organisationens samlade förmåga att hantera kompetens.

Kursinnehåll:

  • Synsätt på kompetensanalys- och planering
  • Konkret genomgång av metod och verktyg
  • Praktiska exempel på hur metoden kan tillämpas (vi beskriver hur olika organisationer har använt metoden
  • Pröva delar av verktyget på din egen verksamhet/dig själv.

Tid och plats:

Utbildningen hålls i Stockholm och för aktuellt datum klicka här >>

Pris:

11.800 kr exkl. moms. I priset ingår material och handledning som du är fri att använda i din organisation efter att du har gått utbildningen.

I utbildningsavgiften ingår arbetsmaterial och metodhandledning för ”Rätt kompetens”. Materialet/handledningen finns på papper och i en elektronisk fil (som är möjlig att fylla i) och kan användas för grupper och individer som ska kompetens-analysera- och planera. Du kommer även få tillgång till vår webbplats RÄTT KOMPETENS.