Close
Skip to content

För arbetsgivare är livs- och karriärutveckling ett viktigt verktyg för att attrahera, behålla och utveckla medarbetares och chefers kompetens.
Livs- och karriärutveckling kan handla om att
 • staka ut en färdriktning för livet, professionellt och privat
 • identifiera egna styrkor och svagheter
 • söka “rätt” jobb, d.v.s. där kompetensen kommer till sin rätt och kan utvecklas
 • skapa bättre livsbalans
Målgrupp

Målgruppen för våra livs- och karriärutvecklingsprogram är personer som

 • behöver hjälp att se på alternativ när projekt ska avslutas eller verksamheter ska omorganiseras
 • önskar gå vidare i sin karriär
 • vill öka sin självkännedom
 • behöver öka sin självkänsla och bättre kunna marknadsföra sig
 • har tröttnat på nuvarande arbetsuppgifter
 • funderar på vilken roll som är den rätta
 • vill följa upp en chefsutbildning
 • önskar få en väl genomarbetad utvecklingsplan för de närmsta åren
Metoden

Metoden bygger på strukturerad självanalys – genom samtal – som kompletteras med olika verktyg, arbetsuppgifter och tester. Ett individuellt program omfattar oftast 6-8 möten under en 6 månaders period. Under processen inventeras styrkor, resurser och kompetens. Personen som deltar i programmet får också reflektera över vad det är som styrt hennes val i livet. Allt innehåll i programmet anpassas till situationen och förutsättningarna.

Vi erbjuder även företagsanpassade grupprogram inom livs- och karriärutveckling. Oftast varvar vi seminarier i grupp med enskilda samtal. De senaste åren har vi t.ex erbjudit programmet Förälder och Karriär på Swedbank, för att möta de frågor och utmaningar som man ställs inför efter föräldraledighet.