Close
Skip to content

Kompetens

gruppövning

Kompetensförsörjning är en strategisk fråga för dagens organisationer. Det är en komplex utmaning att upptäcka organisationens befintliga talanger, planera för rätt utveckling för alla medarbetare och samtidigt fundera över framtida behov.

Vi genomför kompetensanalyser, erbjuder metodutbildningar i vår kompetensanalys Rätt kompetens samt fungerar som bollplank inom kompetensområdet. Vi hjälper även till att ta fram kompetensförsörjningsplaner.

Kompetensanalys

En kompetensanalys behöver inte vara omfattande. Med rätt stöd och bra metoder går det att skapa en åtgärdsinriktad analys av organisationens samlade kompetens och identifiera kommande behov. En strategisk kompetensanalys ger överblick över organisationens status beträffande kompetensförsörjning och är ett planeringsunderlag för personalfunktion och chefer.

En bra kompetensanalys utgör ett komplement till affärs- eller verksamhetsplanen. Den ska också engagera medarbetarna och göra det möjligt för dem att ta ansvar för sin egen utveckling.

Vår metodutbildning i kompetensanalys och kompetensplanering – Rätt kompetens – vänder sig främst till dem som driver kompetensanalys- och kompetensplanerings-processer – exempelvis internkonsulter från personalfunktionen, chefer eller projektledare.

Våra tjänster inom området kompetens:

 • Rådgivning
  Vi hjälper till med att ta fram processer, arbetssätt och verktyg för kompetensanalys- och planering.
 • Metodutbildning
  De senaste tio åren har vi utbildat drygt 350 internkonsulter i ett 80-tal olika organisationer.  Vi genomför öppna utbildningar och  skräddarsyr efter organisationers behov.
 • Processledning
  Vi leder processer och dialoger till exempel i arbetsgrupper för att göra en kompetensanalys, i ledningsgrupper för att ta fram en kompetensstrategi eller i HR-funktionen för att kunna ge chefer och ledning stöd.
 • Föreläsningar
  Vi föreläser inom området för att ge inspiration och kunskap till chefer i deras roll som kompetensledare.

Kontakt:

Vill du komma i kontakt med oss när det gäller kompetensfrågor? Ring oss på 08-41029402 eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi!

Karriär

Att vara framgångsrik i sin karriär ser olika ut för var och en av oss. Vi vill alla göra ett bra jobb, och det förutsätter att vi får jobba med det som vi har kompetens, förmåga och vilja att utvecklas inom.

Kompetens

Kompetensfrågor – hur möter vi morgondagens utmaningar – är avgörande att vi arbetar strategiskt med. Vi genomför kompetensanalyser, utbildar i vår metod för kompetensanalys och stöttar organisationer i strategisk kompetensförsörjning.

Ledarskap & medarbetarskap

Förmågan att anpassa och ställa om verksamheter blir en allt viktigare och avgörande kompetens i dagens arbetsliv. Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap blir avgörande för framgången.

Team- & verksamhetsutveckling

Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och hur den presterar. Team som känner varandra väl, känner tillit till varandra samt delar samma mål och rutiner – de presterar bättre än de som inte gör det. Ta tid till teamutveckling!

Coaching

Med hjälp av din coach tar du dig framåt i dina utmaningar. Coachen erbjuder struktur för att analysera och vända vrida på dina frågor och följer dig längs din väg. Dina frågor blir innehållet i samtalen.  Vi startar där du är, i ditt nuläge och fokuserar på framåt, ditt nyläge.

Dialogdukar

Färre och färre jobb löses individuellt idag. Den moderna och komplexa organisationens framgång bygger i stor utsträckning på vår förmåga att kommunicera och samarbeta. Nyckeln är dialog!