Dialogdukar – för utveckling

För att komma till de olika sidorna som presenterar våra dialogdukar – klicka på länkarna nedan:

smal komm lskp
Färre och färre jobb löses individuellt idag. Den moderna organisationens framgång bygger i stor utsträckning på vår förmåga att kommunicera och samarbeta. Nyckeln är dialog!

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i problemlösningen samt att tillvarata varje individs unika kompetens, frigörs den energi som är så avgörande för att få drivkraft i olika förändrings- och utvecklingssituationer.

Dialogduken

Dialogduken är ett specialdesignat arbetsmaterial som går att köpa både digitalt och i pappersformat. Duken består av skräddarsydda uppgifter för att skapa en strukturerad dialog kring ett visst ämne. Texten på dialogduken säkerställer att alla deltagare runt materialet kan ta ett aktivt ansvar för varsitt område.

Mycket tid har lagts på den pedagogiska mångfalden bland uppgifterna för att göra materialet variationsrikt, lekfullt och inspirerande. Områdena har en tidsbegränsning för att säkerställa att deltagarna bara har tid att prata om just det, som är viktigt att ha en dialog och fokus kring.

Vi erbjuder olika dialogdukar att använda i ex workshops;
kommunikativa ledarskapet,  teamduken ,  tillitsduken eller medarbetardialogen

Målgrupp chefer: kommunikativa ledarskapet, teamduken, tillitsduken och medarbetardialogen.

Målgrupp medarbetare: teamduken och medarbetardialogen

%d bloggare gillar detta: