Close
Skip to content

Tester, verktyg och licenser

I många av våra uppdrag kompletterar vi med olika instrument, metoder och tester.

Vi och våra partners, är utbildade/licensierade inom en mängd olika instrument. Nedan kan du se exempel på olika instrument och i vilka situationer dessa är lämpliga att använda.

Önskar du få veta mer om dem eller anlita oss för att använda något av instrumenten, kontakta oss på telefon: 08-41029400 eller använd dig av formuläret längst ner på sidan:

Personlig utveckling:
MBTI Myers Briggs Type Indicator, JTI Jung Type Indicator, IDI – Interpersonal Dynamics Inventory, Certifierad Coach ACC enligt ICF, Lösningsfokuserat arbetssätt – M. Hjerth,  16PF-The Sixteen Personality Factor Questionnaire, FIRO

Professionell utveckling:
Career View karriärmodellen, MBTI Myers Briggs Type Indicator, JTI  Jung Type Indicator, 360grader view, Beslutstilar, Förändringens 4 rum, IDI – Interpersonal Dynamics Inventory, Rätt Kompetens, Certifierad Coach ACC enligt ICF, Lösningsfokuserat arbetssätt – M. Hjerth, HPI – Hogans Personlighetsinventorium

Ledarskapsutveckling:
MBTI Myers Briggs Type Indicator,  JTI Jung Type Indicator, Lead Forward, 360grader view, Beslutstilar, Förändringens 4 rum, IDI – Interpersonal Dynamics Inventory; Rätt Kompetens, Certifierad Coach ACC enligt ICF, Lösningsfokuserat arbetssätt – M. Hjerth, FIRO, Dialogduk Kommunikativa ledarskapet

Teamutveckling:
Team Pro, GDQ,  Career View (karriärmodellen), MBTI (Myers Briggs Type Indicator), JTI (Jung Type Indicator, Förändringens 4 rum, Rätt Kompetens, Lösningsfokuserat arbetssätt – M. Hjerth, Dialogduk Teamduken

Urval:
OPQ,HPI – Hogans Personlighetsinventorium, HDS – Hogans Deskriptiva Skalor, MAP – Measuring and Assessing Performance

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@karriarkompetens.se
eller ring på 08-41029402

Du kan även skriva till oss i formuläret nedan

old ways wont open new doors