Close
Skip to content

Ledarskap

ledare9

Det finns flera sätt att utveckla sitt chefsuppdrag på.

  • Man kan välja att göra det tillsammans med andra chefer för att också lära av andras erfarenheter i ett utvecklingsprogram.
  • Ibland kan den egna situationen vara pressad av tid och arbetsuppgifter så att ett personligt ledarstöd förefaller mer effektivt.
  • Man kan också – kanske som ett komplement till någon av de andra utvecklingssätten – ingå i ett nätverk av chefer för att där kunna få näring genom andras erfarenheter och föreläsningsinslag.

Inom området Ledarskap erbjuder vi bland annat:

Coaching

Coaching – eller personligt ledarstöd – kan vara aktuellt när man är ny som chef, befinner sig i en problematisk situation eller upplever sig behöva perspektiv på eller kontroll över sitt chefsuppdrag. Eller om man har arbetat länge som chef och vill se över sina invanda beteenden och kanske pröva dem mot andra mer effektiva sätt. En annan typ av personligt ledarstöd kan vara att man vill fundera över sin egen framtid som chef eller eventuellt sig själv i ett annat uppdrag. Detta får då mer formen av ett livs- och karriärutvecklingsprogram.

Förändring som tillstånd

Förmågan att anpassa och ställa om verksamheter blir en allt viktigare och avgörande kompetens i dagens arbetsliv. Verksamheter behöver uppmärksamma och konstruktivt reagera på det som händer i omvärlden och inom den egna organisationen. Förändring är ett konstant tillstånd och det behövs förståelse för vad som händer i individer, grupper och organisationer i förändring. En viktig uppgift i varje verksamhet är att se till att den förståelsen finns och att skapa ett klimat som är tillräckligt ärligt och öppet så att konstruktiva dialoger om mål, arbetssätt och resultat kan ske.

Detta är en förutsättning för att kunna anpassa och ställa om verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Kundanpassade utbildningar och utvecklingsprogram

Karriär & Kompetens har utvecklat och genomfört ett antal chefsutvecklingsprogram genom åren. Omfattningen och målgrupperna har varierat. Allt från 2-3 dagar eller program utsträckt över ett år. Gemensamt för programmen är att de bygger på kunskapspass/teori, handledning för bearbetning av konkreta situationer, erfarenhetsutbyte, litteraturstudier och arbete i mindre grupper.

Sedan 2001 erbjuder vi ledarutvecklingsprogrammet Kvinna och chef i staten. I dagsläget har över 300 kvinnor gått programmet.

Föreläsningar och medverkan i andras chefsprogram

Karriär & Kompetens´ konsulter medverkar i flera chefsprogram internt i olika organisationer eller i externa program genom andra konsultföretag. Ämnena skiftar men ofta handlar det om chefens förmåga att hålla samtal, chefens förändringsuppdrag, chefen och dennes personliga utveckling, chefen som kommunikatör i gruppen eller chefens roll som kompetensledare.

Karriär

Att vara framgångsrik i sin karriär ser olika ut för var och en av oss. Vi vill alla göra ett bra jobb, och det förutsätter att vi får jobba med det som vi har kompetens, förmåga och vilja att utvecklas inom.

Kompetens

Kompetensfrågor – hur möter vi morgondagens utmaningar – är avgörande att vi arbetar strategiskt med. Vi genomför kompetensanalyser, utbildar i vår metod för kompetensanalys och stöttar organisationer i strategisk kompetensförsörjning.

Ledarskap & medarbetarskap

Förmågan att anpassa och ställa om verksamheter blir en allt viktigare och avgörande kompetens i dagens arbetsliv. Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap blir avgörande för framgången.

Team- & verksamhetsutveckling

Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och hur den presterar. Team som känner varandra väl, känner tillit till varandra samt delar samma mål och rutiner – de presterar bättre än de som inte gör det. Ta tid till teamutveckling!

Coaching

Med hjälp av din coach tar du dig framåt i dina utmaningar. Coachen erbjuder struktur för att analysera och vända vrida på dina frågor och följer dig längs din väg. Dina frågor blir innehållet i samtalen.  Vi startar där du är, i ditt nuläge och fokuserar på framåt, ditt nyläge.

Dialogdukar

Färre och färre jobb löses individuellt idag. Den moderna och komplexa organisationens framgång bygger i stor utsträckning på vår förmåga att kommunicera och samarbeta. Nyckeln är dialog!