Premiär för våra digitala dukar

Hoppas allt är bra med dig – med oss på Karriär & Kompetens är det fint! September/oktober startade igång med dunder och brak och vi har fått vara ute och träffat livs levande människor i olika projekt – allt från teamutveckling, ledningsgruppsutveckling och olika utbildningar. Det är som balsam för en konsultsjäl! I slutet på …

Medarbetardialogen – vårt verktyg för att utveckla det aktiva medarbetarskapet

Nu är den här! Vår efterlängtade M-dialog! Ett arbetsmaterial för att främja aktivt medarbetarskap, delaktighet, ansvar och tillit. Arbetsmaterialet är självinstruerande – ni behöver ingen extern part för att processa arbetet. Om ni önskar få hjälp av oss går det givetvis också bra, men tanken och upplägget är sådant att ni själva ska kunna jobba …

Fyra timmar och vi kom fram till konkreta åtgärder som hade med vår enhet att göra!

För en tid sedan var jag iväg på ett konferenshotell för att möta en grupp, enhet, som hade en lunch-till-lunch-konferens för att kicka igång verksamhetsåret. Enheten jobbade delvis tillsammans i olika konstellationer och i vissa delar av verksamheten jobbade medarbetare med likasinnade på andra myndigheter i landet. Chefen önskade få hjälp med att starta igång …

%d bloggare gillar detta: