Medarbetardialogen – vårt verktyg för att utveckla det aktiva medarbetarskapet

Nu är den här! Vår efterlängtade M-dialog! Ett arbetsmaterial för att främja aktivt medarbetarskap, delaktighet, ansvar och tillit. Arbetsmaterialet är självinstruerande – ni behöver ingen extern part för att processa arbetet. Om ni önskar få hjälp av oss går det givetvis också bra, men tanken och upplägget är sådant att ni själva ska kunna jobba …

Fyra timmar och vi kom fram till konkreta åtgärder som hade med vår enhet att göra!

För en tid sedan var jag iväg på ett konferenshotell för att möta en grupp, enhet, som hade en lunch-till-lunch-konferens för att kicka igång verksamhetsåret. Enheten jobbade delvis tillsammans i olika konstellationer och i vissa delar av verksamheten jobbade medarbetare med likasinnade på andra myndigheter i landet. Chefen önskade få hjälp med att starta igång …

Öka dialogen för framgång!

Färre och färre jobb kan idag lösas individuellt. Den moderna organisationens framgång bygger i stor utsträckning på ledarnas förmåga att kommunicera och medarbetarnas samarbetsskicklighet. Nyckeln är dialog! Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i problemlösningen samt att tillvarata varje medarbetares unika kompetens, frigörs den energi som är så avgörande …

Teamutveckling – ett sätt att komma åt ohälsan i våra organisationer?

Istället för att jobba förebyggande med teamutveckling, satsar organisationer ofta på teamutveckling när ett team inte fungerar som det ska! Forskaren Christian Åkerlund har visat på samband mellan att använda sig av GDQ-modellen med syfte att stärka och utveckla teamet också resulterar i att bl.a ohälsotalen minskar. Detta beskriver han i sin rapport ” The …

Samarbete och kommunikation går hand i hand

”Jag sökte en teamutveckling som skulle ge mina medarbetare en ökad kunskap om medarbetarnas olikheter och hur det påverkar vårt sätt att kommunicera och vår syn på förändring.” Därför kontaktade jag Karriär & Kompetens för att diskutera ett upplägg av en personaldag för min grupp. Syftet med dagen var att skapa bättre förståelse för hur …

Vi är 1 av 7 konsultföretag som har ramavtal med Kammarkollegiet inom chefs- och ledarutveckling

Kammarkollegiet har slutit ramavtal med oss rörande chef- och ledarutveckling med syfte att förenkla inköp av tjänster. Ramavtalen kan användas av statliga myndigheter över hela landet samt vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Så här står det på http://www.avropa.se: Managementkonsulttjänster, chef- och ledarutveckling Avtalsperiod: 2011-04-29 – 2014-10-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2015-04-30 Detta ramavtalsområde omfattar tjänster …

%d bloggare gillar detta: