Medarbetardialogen – vårt verktyg för att utveckla det aktiva medarbetarskapet

Nu är den här! Vår efterlängtade M-dialog! Ett arbetsmaterial för att främja aktivt medarbetarskap, delaktighet, ansvar och tillit. Arbetsmaterialet är självinstruerande – ni behöver ingen extern part för att processa arbetet. Om ni önskar få hjälp av oss går det givetvis också bra, men tanken och upplägget är sådant att ni själva ska kunna jobba …

Fyra timmar och vi kom fram till konkreta åtgärder som hade med vår enhet att göra!

För en tid sedan var jag iväg på ett konferenshotell för att möta en grupp, enhet, som hade en lunch-till-lunch-konferens för att kicka igång verksamhetsåret. Enheten jobbade delvis tillsammans i olika konstellationer och i vissa delar av verksamheten jobbade medarbetare med likasinnade på andra myndigheter i landet. Chefen önskade få hjälp med att starta igång …

Teamutveckling – ett sätt att komma åt ohälsan i våra organisationer?

Istället för att jobba förebyggande med teamutveckling, satsar organisationer ofta på teamutveckling när ett team inte fungerar som det ska! Forskaren Christian Åkerlund har visat på samband mellan att använda sig av GDQ-modellen med syfte att stärka och utveckla teamet också resulterar i att bl.a ohälsotalen minskar. Detta beskriver han i sin rapport ” The …

%d bloggare gillar detta: