Nyhetsbrev om Karriär

Aldrig tidigare har karriär- och kompetensfrågor legat så högt upp på agendan hos ledningsgrupper och chefer. Företag och organisationer har strategiska mål om att få igång den interna rörligheten, öka förståelsen och göra något åt den allt för höga externa rörligheten eller aktivt arbeta med de strategiska kompetensförsörjningsfrågorna och få dem injackade i verksamhets- och […]