Samarbete och kommunikation går hand i hand

“Jag sökte en teamutveckling som skulle ge mina medarbetare en ökad kunskap om medarbetarnas olikheter och hur det påverkar vårt sätt att kommunicera och vår syn på förändring.” Därför kontaktade jag Karriär & Kompetens för att diskutera ett upplägg av en personaldag för min grupp. Syftet med dagen var att skapa bättre förståelse för hur… Fortsätt läsa Samarbete och kommunikation går hand i hand