Fel person är chef

Enligt det amerikanska undersökningsföretaget Gallup så är det ofta som fel person får chefsjobbet. Hur kan det komma sig? Randall Beck (Gallup) och James Harter(Harvard Business Review) menar att företag/organisationer ofta väljer duktiga yrkesmänniskor, utan att ta reda på om de har de rätta chefskvalitéerna. Enligt Gallup-institutet så väljer företagen fel person i 82 procent […]