Vi är 1 av 7 konsultföretag som har ramavtal med Kammarkollegiet inom chefs- och ledarutveckling

Kammarkollegiet har slutit ramavtal med oss rörande chef- och ledarutveckling med syfte att förenkla inköp av tjänster. Ramavtalen kan användas av statliga myndigheter över hela landet samt vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Så här står det på http://www.avropa.se: Managementkonsulttjänster, chef- och ledarutveckling Avtalsperiod: 2011-04-29 – 2014-10-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2015-04-30 Detta ramavtalsområde omfattar tjänster… Fortsätt läsa Vi är 1 av 7 konsultföretag som har ramavtal med Kammarkollegiet inom chefs- och ledarutveckling