Vi är 1 av 7 konsultföretag som har ramavtal med Kammarkollegiet inom chefs- och ledarutveckling

Bild
Kammarkollegiet har slutit ramavtal med oss rörande chef- och ledarutveckling med syfte att förenkla inköp av tjänster.
Ramavtalen kan användas av statliga myndigheter över hela landet samt vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Så här står det på www.avropa.se:

Managementkonsulttjänster, chef- och ledarutveckling
Avtalsperiod: 2011-04-29 – 2014-10-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2015-04-30
Detta ramavtalsområde omfattar tjänster gällande chefers och nyckelpersoners utveckling och medverkan vid förändring av chefens/ledarens samt medarbetarnas handlingssätt. Ramavtalen ska stödja den statliga förvaltningens anskaffning och användning av managementkonsulter genom att tillhandahålla efterfrågad kompetens till hög kvalitet och bra villkor. Tjänster inom området ska kunna utföras självständigt genom ett helhetsansvar eller ges i form av personlig rådgivning/coachning åt personer med ledande befattningar på olika nivåer.


abc Karriär & Kompetens ab erbjuder följande tjänster inom ramavtalet:

Ledningsgruppsutveckling
Utveckling av ledningsgruppen, öka effektiviteten genom att klargöra uppdrag, roller och arbetsformer. Det kan också handla om att identifiera och hantera strategiska utmaningar ex. kompetensförsörjningsstrategi, hur attrahera och behålla nya medarbetare.

Chef- och ledarutveckling
Utveckling av ledarskapets olika delar, vi ger chefen metoder som lyfter ledarskapet. Exempel på verktyg och metoder kan vara samtal, teamutveckling, kompetensplanering, medarbetarundersökning, konflikthantering osv.

Management audit – potentialbedömningar
Vi utvärderar ledningskompetens samt individuella chefers prestation, ledaregenskaper och potential. Det kan handla om att hitta chefstalanger men också om att utveckla befintliga chefer.

Chefsaspirantutbildning
Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer i deras arbete med att vaska fram och utveckla framtida ledare.

Introduktionsprogram för nyblivna chefer
Vi genomför skräddarsydda utbildningar för nya chefer inom staten.

Generationsväxling
Vi erbjuder metoder för att arbeta strategiskt och operativt med generationsväxling.

Stöd i teamutveckling
Vi utvecklar gruppdynamik, gruppens effektivitet och säkrar rätt kompetens.

Individuell coachning
Vi coachar medarbetare och chefer för att de ska kunna hantera och utveckla sin situation och sitt ledarskap. Vi erbjuder även livs- och karriärutveckling för att ge möjlighet att reflektera över sin totala livssituation och kunna göra medvetna val.

Handledning i grupp
Vi har lång erfarenhet av chefshandledning och professionella nätverk för att utbyta erfarenheter.

Kris- och konflikthantering
Vi stöttar chefer som ska hantera kriser och konflikter i sin arbetsgrupp. Vi fungerar även som samtalspartner vid en konfliktsituation.

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.