Välkommen till vårt 3e bokcafé

Varmt välkommen till ännu ett (kostnadsfritt) bok-café till vilket vi har bjudit in en ny spännande författare! Som vanligt, du kokar dig en kopp och vi putsar upp vårt digitala caférum. Kostnadsfritt, men garanterat inte fritt från ny kunskap och nya kontakter. Caféets adress kommer som en zoom-adress några dagar innan. För anmälan maila oss […]