Höstens aktiviteter

Nu går vi på ledighet och är åter i mitten av augusti! Vi ses till hösten igen!

I höst startar många olika spännande program, läs mer nedan:

Utvecklingsprogrammet Förälder och Karriär startar höst!

Att kombinera föräldrarollen med yrkesrollen kan för många vara en utmaning. Tiden verkar inte räcka till, hur ska prioriteringar göras och önskan om att vara den perfekta medabetaren/chefen och samtidigt den perfekta föräldern sätter många i ohållbara situationer.

Många arbetsgivare vittnar om den oro som finns för att medarbetare och chefer inte ska komma tillbaka till sin tjänst efter föräldraledigheten, då många ser ledigheten som ett sätt att göra ett nytt karriärval.

Programmet Förälder och Karriär ger deltagarna möjlighet att stanna upp och reflektera över sin livssituation (både professionellt och privat), identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov, kompetenser och färdigheter, utmanande situationer i föräldraskapet och det professionella samt skapa förståelse för förändringar och hur det påverkar oss som individer och organisationer.

Programmet utmynnar i en handlingsplan som med fördel delas delvis eller i sin helhet med arbetsgivaren. Läs mer här >>

Mer info: Ring Maria Winsnes, 08-41029402

nätverk5Nytt chefsnätverk startar i höst!

Karriär & Kompetens konsulter har lång erfarenhet av att driva och vara moderatorer för olika professionella nätverk. Idag har vi ca 15 olika chefsnätverk som träffas kontinuerligt under året.

NYHET!
Vi erbjuder chefsnätverk för dig som söker utbyte med andra ledare utanför din egen organisation.

Målgrupp
Nätverket vänder sig till dig som är chef med personalansvar och som vill möta ledare från andra organisationer. Nätverket ger  dig  nya infallsvinklar, idéer och energi som du har nytta av ditt egna chefsuppdrag.

Många av dagens chefsfrågor är gemensamma oavsett bransch. Vi arbetar med både mer operativa – och strategiska frågor.

Vi utgår från  de utmaningar och  skarpa frågor som ni som deltagare har i fokus för tillfället. Vid behov har vi olika teman ex att leda grupper, kommunikation/ coachande ledarskap och konflikthantering.

Nätverket träffas vid 5 tillfällen under en 12-månadersperiod.

Tid och plats:
Nätverket start i höst, kontakta oss för mer info.
Träffarna äger rum i centrala Stockholm, nära centralstationen.

Kostnad och anmälan:
15.000kr exklusive moms. För anmälan maila till info@karriarkompetens.se

För frågor och ytterligare information
Kontakta Cecilia Frank, 08-41029401 eller cf@karriarkompetens.se

Oktober 2016

Internkonsult inom livs- och karriärutveckling
– om att jobba strategiskt med kompetensförsörjning och strukturerat med vår metod livs- och karriärutveckling

3-6 oktober : Internkonsultutbildning inom karriärutveckling >>

Tid och plats: Heldagar i våra lokaler i centrala Stockholm

Begränsat antal platser.

Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?
Är frågor som vi, som individer,  ställer oss kontinuerligt genom arbetslivet. Frågor med svar som förändras över tid.

Frågor som arbetsgivare både uppmuntrar att de ställs, men också fruktar ska komma – för hur möter vi dessa frågor när de kommer?
– Hur stöttar vi chefer att våga ta diskussionerna med sina medarbetare?
– Hur öppnar vi upp för diskussioner om olika karriärvägar, skapar kunskap om att vi alla har olika drivkrafter och sätt att se på vår karriär?
– Hur möter vi de medarbetare och chefer “som vill mer?”
– Hur behåller och tar vi tillvara de personer som vi behöver i vår organisation och för de kommande utmaningarna?
– Hur kan vi hjälpa personer att ta klivet bort, som vi tror gör sig bättre någon annanstans?

Vilka är vi? Vad är vårt uppdrag? Har vi kompetensen som krävs? Vad erbjuder vi våra anställda som gör att de stannar?
Är frågor som vi som organisation ställer oss och behöver ställa oss kontinuerligt för att klara våra uppdrag. Att rusta oss för framtiden är A och O. Och att ha rätt medarbetare med rätt inställning blir avgörande.

Vår metod
Livs- och karriärutvecklingsmetoden är ett verktyg som stödjer medarbetares och chefers utveckling samt organisationers kompetensförsörjning.

Karriär & Kompetens har sedan vi startade 1998 erbjudit programmet till olika organisationer och vi har även utbildat sk Livs- och karriärutvecklare (internkonsulter i olika organisationer som helt eller delvis jobbar med frågorna/metoden). Syftet har varit att organisationerna ska kunna erbjuda metoden Livs- och karriärutveckling för medarbetare och chefer via ex HR-avdelningen eller Karriärcenter.

Vi har avdelningar som använder delar av eller hela  metoden för att stötta anställda när de behöver ett bollplank vad gäller deras utveckling och utmaningar. Försvarsmakten har sedan 2003 utbildat internkonsulter vars uppdrag är att stötta anställda (civila och militärer) med vår metod. Vi har företagshälsovårdsorganisationer som använder vår metod för att stötta läkare och ST-läkare både i sin karriär men också som ett inslag i läkarutbildningarna. Samtliga organisationer har valt Karriär & Kompetens som samarbetspartner och utbildare.

Internkonsultutbildning inom livs- och karriär
Internkonsultutbildningen vänder sig till dig som önskar en teoretisk och praktisk utbildning om hur du kan arbeta med karriärutvecklingsfrågor i din organisation för att
– erbjuda en strukturerad metod för livs- och karriärutvecklingsfrågor
– möta och disktuera medarbetares och chefers drivkrafter och vad som motiverar dem
– vara ett bollplank i chefers utmaning att stötta sina medarbetare och deras utmaningar
– främja chefstillsättningar
– möta den nya generationens krav på arbete och utveckling
– öka förståelse för motivation och drivkrafter i organisationen
– strategiskt arbeta med motivation och karriär för att möta kravet på aktivt medarbetarskap och strategisk kompetensförsörjning

För mer information, kontakta Maria Winsnes på 0708-836480 eller maila till mw@karriarkompetens.se

olika alternativ25 oktober 2016: Kvinna och chef i staten >>

15:e programmet av Ledarutvecklingsprogrammet Kvinna och Chef startar okotber 2016 ! Anmälningar trillar redan in – var snabb med din anmälan! Begränsat antal platser. Läs mer om programmet här >>
Anmälan: Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.

November 2016

glädje22 november: Rätt kompetens – vi ger dig kunskap och metod för kompetensanalys- och planering >>

Tid och plats: kl. 09.30-16, i våra lokaler  i centrala Stockholm.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.