Förälder och Karriär

förälder och karriär bild

Att kombinera föräldrarollen med yrkesrollen kan för många vara en utmaning. Tiden verkar inte räcka till, hur ska prioriteringar göras och önskan om att vara den perfekta medarbetaren/chefen och samtidigt den perfekta föräldern sätter många i ohållbara situationer.

Många arbetsgivare vittnar om den oro som finns för att medarbetare och chefer inte ska komma tillbaka till sin tjänst efter föräldraledigheten, då många ser ledigheten som ett sätt att göra ett nytt karriärval.

Programmet Förälder och Karriär ger deltagarna möjlighet att stanna upp och reflektera över sin livssituation (både professionellt och privat), identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov, kompetenser och färdigheter, utmanande situationer i föräldraskapet och det professionella samt skapa förståelse för förändringar och hur det påverkar oss som individer och organisationer.

Programmet utmynnar i en handlingsplan som med fördel delas delvis eller i sin helhet med arbetsgivaren.

Utbildningens olika block tar upp följande områden:

  • Karriär och föräldraskap
  • Mina styrkor och vad behöver jag för att göra ett bra jobb
  • Förändringsberedskap och ledning
  • Mitt jobb idag och imorgon
  • Framtid och utvecklingsplan

Utvecklingsprogrammet vilar på vår metod livs- och karriärutveckling, anpassat till de särskilda frågeställningarna som målgruppen har.

Under programmet varvar vi teori med diskussioner, reflektion och hemuppgifter för att till  slut landa i en personlig utvecklingsplan.

Vi träffas 4 ggr i grupp och varvar dessa  med 2 st enskilda coachningar på telefon eller skype. Ett samtal äger rum i mitten av processen för att stämma av deltagarens egna reflektioner och det andra samtalet äg när gruppträffarna är över och det har gått en tid.

abc Karriär & Kompetens ab har sedan 1998 erbjudit livs- och karriärutveckling till organisationer, både individuella och grupprogram.

Ytterligare information:
För frågor och ytterligare information, kontakta Maria Winsnes, 08-41029402 eller mw@karriarkompetens.se