Utvecklingsprogrammet Förälder & Karriär

4 heldagar den 11 maj, 7 juni, 25 augusti och 13 september 2016 + 2 enskilda coachningar    Att kombinera föräldrarollen med yrkesrollen kan för många vara en utmaning. Tiden verkar inte räcka till, hur ska prioriteringar göras och önskan om att vara den perfekta medarbetaren/chefen och samtidigt den perfekta föräldern sätter många i ohållbara situationer.… Fortsätt läsa Utvecklingsprogrammet Förälder & Karriär

Hur jobbar ni med karriärfrågor?

Karriär & Kompetens har, sedan vi startade 1998, utbildat internkonsulter inom livs- och karriärutveckling i olika typer av organisationer.    En av våra stora kunder är Försvarsmakten där vi ansvarar för utbildningen av blivande internkonsulter. Internkonsultens  uppdrag är att stötta medarbetare och chefer i sin professionella utveckling och hur den skulle kunna se ut inom organisationen.… Fortsätt läsa Hur jobbar ni med karriärfrågor?