Hur jobbar ni med karriärfrågor?

Karriär & Kompetens har, sedan vi startade 1998, utbildat internkonsulter inom livs- och karriärutveckling i olika typer av organisationer.    En av våra stora kunder är Försvarsmakten där vi ansvarar för utbildningen av blivande internkonsulter. Internkonsultens  uppdrag är att stötta medarbetare och chefer i sin professionella utveckling och hur den skulle kunna se ut inom organisationen.… Fortsätt läsa Hur jobbar ni med karriärfrågor?