Utvecklingsprogrammet Förälder & Karriär

4 heldagar den 11 maj, 7 juni, 25 augusti och 13 september 2016 + 2 enskilda coachningar 
  Att kombinera föräldrarollen med yrkesrollen kan för många vara en utmaning. Tiden verkar inte räcka till, hur ska prioriteringar göras och önskan om att vara den perfekta medarbetaren/chefen och samtidigt den perfekta föräldern sätter många i ohållbara situationer. Och samtidigt som familjelivet kräver uppmärksamhet så finns en önskan om att karriären inte ska avstanna.
Många arbetsgivare vittnar om den oro som finns för att medarbetare och chefer inte ska komma tillbaka till sin tjänst efter föräldraledigheten, då många ser ledigheten som ett sätt att göra ett nytt karriärval. En annan oro är att målgruppen bränner ut sig. Forskning visar att riskgruppen är personer mellan 35-45. Många gånger personer med mindre barn hemma. 

Programmet Förälder och Karriär ger deltagarna 

– möjlighet att stanna upp och reflektera över sin livssituation (både professionellt och privat)

– kunskap om och kan identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov, kompetenser och färdigheter 

– utrymme att fundera över sina utmanande situationer i föräldraskapet och i det professionella livet 

– beredskap och ökad kunskap om förändringar och hur det påverkar oss som individer och organisationer.

Programmet utmynnar i en handlingsplan om nästa steg, som med fördel delas delvis eller i sin helhet med arbetsgivaren.

Utbildningens olika block tar upp följande områden:

Karriär och föräldraskap

Mina styrkor och vad behöver jag för att göra ett bra jobb

Förändringsberedskap och ledning

Mitt jobb idag och imorgon

Framtid och utvecklingsplan

Utvecklingsprogrammet vilar på vår metod livs- och karriärutveckling, anpassat till de särskilda frågeställningarna som målgruppen har.

Under programmet varvar vi teori, instrument med diskussioner, reflektion och hemuppgifter för att till slut landa i en personlig utvecklingsplan.

Vi träffas 4 ggr i grupp och varvar dessa med 2 st enskilda coachningar på telefon eller skype. Ett samtal äger rum i mitten av processen för att stämma av deltagarens egna reflektioner och det andra samtalet äg när gruppträffarna är över och det har gått en tid.

abc Karriär & Kompetens ab har sedan 1998 erbjudit livs- och karriärutveckling till organisationer, både individuella och grupprogram.

Pris

17.900 kr/deltagare (exklusive moms). Kommer ni två eller fler från samma organisation erhåller ni 10% rabatt. I priset ingår kursmaterial, självskattningsinstrument och fika. Lunch intas på stan och bekostas av deltagaren själv.
Anmälan:

För anmälan maila till mw@karriarkompetens.se
Ytterligare information:

För frågor och ytterligare information, kontakta Maria Winsnes, 08-41029402 eller mw@karriarkompetens.se

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.