Utvecklingsprogrammet Förälder & Karriär

4 heldagar den 11 maj, 7 juni, 25 augusti och 13 september 2016 + 2 enskilda coachningar    Att kombinera föräldrarollen med yrkesrollen kan för många vara en utmaning. Tiden verkar inte räcka till, hur ska prioriteringar göras och önskan om att vara den perfekta medarbetaren/chefen och samtidigt den perfekta föräldern sätter många i ohållbara situationer. […]