Vem behöver egentligen en kompetens(försörjnings)strategi? – Fullsatt dialogseminarium

Kompetensförsörjningen kan ge ett större, mer strategiskt och effektivare bidrag i de flesta verksamheter. En genomtänkt kompetensstrategi kan stödja en sådan utveckling, men det finns alltid en risk att strategin bara blir en ”pappersprodukt” som, trots stora insatser, varken får det genomslag eller tillför det värde som var tänkt. En viktig förutsättning för att lyckas är att det finns en tydlig, gemensam bild av vilket värde strategin ska tillföra och för vem. Detta var temat när ett 15 tal myndigheter möttes på ett fullsatt dialogseminarium den 16 april.

För att lyfta blicken inleddes seminariet med en kort presentation av studien ”Flaggskeppsfabriken” – Ett projekt där man identifierat framgångsfaktorerna bakom tio ledande industriföretag i Sverige och bl a konstaterat att förändringsförmåga och kompetensutveckling utgör två av dessa faktorer. Med utgångspunkt i genomgången diskuterades vad som redan fungerar bra, respektive vad som behöver utvecklas inom myndigheternas arbete inom kompetensområdet.

Därefter diskuterades vilka kriterier som kännetecknar en välfungerande kompetensstrategi. Den samlade bilden kan utgöra underlag för att utveckla arbetet med kompetensstrategier.

Resten av eftermiddagen ägnades åt seminariets huvudtema med utgångspunkt i två frågor. 1) ”Vem ska i första hand använda, få nytta av kompetensstrategin?” och 2) ”Vilket värde ska strategin tillföra respektive användare?”. Med en gemensam bild kring dessa frågor får vi ett underlag för att ”sälja in” och motivera idén med en kompetensstrategi, en vägledning för att ta fram strategin samt ett underlag för att följa upp om strategin tillför avsett värde.

Samtalen resulterade i fyra typer av ”direkta användare” samt ett antal ”indirekta användare”. Den andra frågan, ”vilket värde strategin ska tillföra respektive användare” är central för att skapa motivation och gemensamma förväntningar samt för att ta fram och lägga upp arbetet med kompetensstrategin. Resultaten från seminariet, baserade på erfarenheterna från många professionella inom området, utgör en bra grund för att förtydliga vem som behöver en kompetens(försörjnings)strategi och till vad. Därmed blir det ett bra underlag för att utveckla och stärka värdet av arbetet med kompetensstrategier. Möjligtvis i form av ett nytt dialogseminarium.

Tack till alla medverkande!

Birgitta Södergren IPF, Magnus Anttila MAK/doubleloop och Maria Winsnes, Karriär & Kompetens

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.