Äntligen är den här!

TILLITsduken – rykande färsk från tryckeriet! Syftet med duken är att skapa en dialog om tillit, tillitsbaserad styrning och det tillitsfulla ledarskapet! Workshopen tar ca 3-3,5 timme! Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Vi öppnade upp …

Höstens ledarutvecklingsprogram Kvinna och chefs platser tog väldigt snabbt slut! Glada och förväntansfulla är vi! Men så kändes det samtidigt tråkigt att stänga igen möjligheten för några till att få gå programmet – så sagt och gjort – vi lyckades få till två platser till! Varav den ena platsen gick åt direkt, så nu har vi EN plats kvar! Läs mer här >>

Vill du ta del av vad andra som har gått programmet säger om det? Läs mer här >>

Du som funderar, men inte har kommit till skott ännu, passa på och hugg den medans den finns kvar! Du mailar din anmälan till kvinnachef@karriarkompetens.se .

Hoppas vi ses i september!

Ha en skön sommar, så hörs och ses vi!

cf mw 2018

NYHET! TILLITSDUKEN!

”En tillitsbaserad styrning syftar till att minska onödig kontroll i offentlig finansierad verksamhet och bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och därmed öka kvaliteten i våra tjänster”

tillit 3Tillitsbaserad styrning minskar överlastning i organisationer. Tjänstemän kan lägga mer fokus på sitt verkliga uppdrag i stället för att ägna sig åt att kontrollera och kontrolleras. Med tillitsbaserad styrning frigörs handlingsutrymme samtidigt som medarbetarnas kompetens tas till vara i högre grad. Studier visar att en flexibilitet och verksamhetsanpassning i styrningen stärker orienterings-, anpassnings- och innovationsförmågan hos anställda. Med tillitsbaserad styrning menas inte att släppa verksamheter vind för våg utan styrning, utan att hitta olika sätt att styra, organisera och utveckla verksamheten.

Men hur gör man?
För att komma fram till ”huret” har vi tagit fram ett verktyg, en dialogduk, att använda i era chefs- och ledningsgrupper och ledarutvecklingsprogram. Med hjälp av dialogduken diskuterar, ensar och kommer ni fram till vad tillit och tillitbaserad styrning betyder för just ert ledarskap och er organisation.

tillitsduken

Om duken
Dialogduken TILLIT är framtagen med syfte att skapa dialog, reflektion och insikt om vad tillit är, hur tillit skapas och hur graden av tillit påverkar såväl styrning, ledarskap som kultur i en organisation. Utgångspunkten kommer från regeringens tillitsreform där ambitionen är att ”Styrningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag”.

Syftet
TILLITsduken ger chefer och ledare möjlighet att föra dialog om och utveckla bl.a. samsyn kring begreppet tillit, tillitsbaserad styrning, organisationens tillitstemperatur samt om tillitsfullt ledarskap.  Med hjälp av en engagerande och strukturerad dialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla. Arbetet landar i en handlingsplan om VAD som ska göras och HUR det ske för att få till mer av tillit och tillitsbaserad styrning, både på grupp-/organisationsnivå och individnivå.

 Effekter

  • Skapar samsyn och ett gemensamt språk
  • Involverar alla i dialogen
  • Skapar reflektion och insikt
  • Bidrar till att sätta ord på egna tankar
  • Möjliggör att vi lär av varandra och förstår varandra bättre
  • Skapar delaktighet och ansvarstagande i frågan

TILLITsduken bygger på forskning, artiklar, Tillitsdelegationens arbete, Statskontorets rapporter samt input från olika chefsgrupper inom offentlig sektor.

Målgrupp
Chefer – chefsgrupper och ledningsgrupper inom offentlig sektor.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer? Kontakta Maria Winsnes, 070-8836480 eller Cecilia Frank, 070-5942095 eller maila oss på info@karriarkompetens.se

EN plats kvar på KVINNA och CHEF

Ledarutvecklingsprogrammet Kvinna och chef blev snabbt uppbokat – vi har därför beslutat oss för att öppna upp för två platser till, varav ena blev direkt uppbokad. Så nu finns det EN plats kvar för dig som önskar hänga på vårt ledarutvecklingsprogram som startar i september. Du kan läsa mer här >>.

Ett tips, var snabb med din anmälan!

kjell cecilia maria

Här syns kursledarna tillsammans med en av de medverkande på programmet – Kjell Lindström!

Idag går vår Tillitsduk till tryck!

Vi har under året arbetat intensivt med att ta fram ett material – en dialogduk – som chefs- och ledningsgrupper kan använda för att öka kunskap och dialog om tillitsfullt ledarskap och hur det ska gå till i praktiken.

Duken lanseras nu till sommaren.

Hör av dig om du är intresserad av att använda den i din organisation. Kontakta oss på info@karriarkompetens.se eller ring på 0708-836480.

tillitsduken

Vem behöver egentligen en kompetens(försörjnings)strategi? – Fullsatt dialogseminarium

Kompetensförsörjningen kan ge ett större, mer strategiskt och effektivare bidrag i de flesta verksamheter. En genomtänkt kompetensstrategi kan stödja en sådan utveckling, men det finns alltid en risk att strategin bara blir en ”pappersprodukt” som, trots stora insatser, varken får det genomslag eller tillför det värde som var tänkt. En viktig förutsättning för att lyckas är att det finns en tydlig, gemensam bild av vilket värde strategin ska tillföra och för vem. Detta var temat när ett 15 tal myndigheter möttes på ett fullsatt dialogseminarium den 16 april.

För att lyfta blicken inleddes seminariet med en kort presentation av studien ”Flaggskeppsfabriken” – Ett projekt där man identifierat framgångsfaktorerna bakom tio ledande industriföretag i Sverige och bl a konstaterat att förändringsförmåga och kompetensutveckling utgör två av dessa faktorer. Med utgångspunkt i genomgången diskuterades vad som redan fungerar bra, respektive vad som behöver utvecklas inom myndigheternas arbete inom kompetensområdet.

Därefter diskuterades vilka kriterier som kännetecknar en välfungerande kompetensstrategi. Den samlade bilden kan utgöra underlag för att utveckla arbetet med kompetensstrategier.

Resten av eftermiddagen ägnades åt seminariets huvudtema med utgångspunkt i två frågor. 1) ”Vem ska i första hand använda, få nytta av kompetensstrategin?” och 2) ”Vilket värde ska strategin tillföra respektive användare?”. Med en gemensam bild kring dessa frågor får vi ett underlag för att ”sälja in” och motivera idén med en kompetensstrategi, en vägledning för att ta fram strategin samt ett underlag för att följa upp om strategin tillför avsett värde.

Samtalen resulterade i fyra typer av ”direkta användare” samt ett antal ”indirekta användare”. Den andra frågan, ”vilket värde strategin ska tillföra respektive användare” är central för att skapa motivation och gemensamma förväntningar samt för att ta fram och lägga upp arbetet med kompetensstrategin. Resultaten från seminariet, baserade på erfarenheterna från många professionella inom området, utgör en bra grund för att förtydliga vem som behöver en kompetens(försörjnings)strategi och till vad. Därmed blir det ett bra underlag för att utveckla och stärka värdet av arbetet med kompetensstrategier. Möjligtvis i form av ett nytt dialogseminarium.

Tack till alla medverkande!

Birgitta Södergren IPF, Magnus Anttila MAK/doubleloop och Maria Winsnes, Karriär & Kompetens

 

Avslutning på Kvinna och chef i staten

steningevik en magisk morgonIdag avslutar vi vårt ledarutvecklingsprogram Kvinna och chef i staten. Som vanligt är vi på Steningevik och bjuds på en fantastisk dag! Solen skiner, det är varmt, fåglarna kvittrar och sjön glittrar alldeles stilla. I rummet Skogsvik pågår intensivt arbete och just nu är Kjell Lindström här och omvärldsspanar med våra chefer. Två intensiva dagar är planerade och imorgon eftermiddag säger vi hejdå till detta gäng!

block 5 2

kjell cecilia maria

Till hösten kör vi igång en ny grupp – det finns några platser kvar – välkommen in med din anmälan. Du kan läsa mer om programmet här >>

Nytt seminarium den 23 maj om att hantera maktspel – anmäl dig nu!

workshop1Under hösten och vintern har vi kört detta seminarium för att lyfta hur maktspel uppstår och hur vi kan bemöta det. Seminarierna har blivit snabbt fyllda och därför kör vi det ännu en gång innan sommaren. Den 23 maj är du som chef och ledare välkommen att delta – se mer nedan:

http://gantrack.com/t/pm/1573824902786/

Två dagar på Steningevik

Att vara konsult är att ständigt serveras ett smörgåsbord av varierande innehåll. Ena dagen möter vi grupper som är nyfikna på hur de tillsammans kan utvecklas, den andra dagen en grupp där ett missförstånd har växt och blivit ett arbetsmiljöproblem. En annan dag handleder vi chefer i olika utmanande situationer, för att sedan möta enskilda individer med deras utmaningar. Vi har även förmånen att, från år till år, erbjuda återkommande öppna aktiviteter, där Kvinna och chef i staten är vårt ledarutvecklingsprogram.  Åtskilliga kvinnor har gått programmet.  Igår och idag har vi  träffat våra deltagare på årets Kvinna och chef och tillsammans med dem utforskat de utmaningar som de står inför. Vi har delat med oss av teori och forskning inom området och tagit fram verktyg för att ”ta med hem” för att använda i sin vardag.

Vi håller till på Steningevik som levererar en fantastisk miljö och mat varje gång, och dessa två dagar har även vädret gjort vad det har kunnat för att ge oss en totalupplevelse.  brygga steningevikcf och mwKursledarna Cecilia Frank och Maria Winsnes fick sitta ner och lyssna till Fredrik Mattsson och hans föredrag kring Kommunikation och mötestekniker. fredrik mattsson

Vill du också gå programmet? Vi startar upp en ny kurs i september – läs mer här: >>

Ledarutvecklingsprogrammet Kvinna och chef i staten – ny kurs startar i september!

kvinna grön öga

Programmet Kvinna och chef  i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Nu startar vi det 17:e programmet!
Mer info hittar du här Kvinna chef ht 2018 program

Kvinna och chef har kommit att bli en mycket uppskattad utbildning med hög kvalitet, spännande diskussioner och utveckling av det personliga nätverket. Tidigare utbildningar har valt att efter programmet fortsätta hålla kontakt och träffas några gånger per år för att stötta varandra i de olika utmaningar som deltagarna står inför. Det äldsta nätverket är 14 år.

Programmet erbjuder:

  • Ny kunskap om organisationer, omvärldsfrågor och ledningsarbete i statsförvaltningen
  • Intensiv träning av centrala chefsuppgifter och ledningsförmågor
  • Fördjupade insikter om dig själv som kvinna och chef
  • Utblickar och spaningsmetoder för att vara med och aktivt utveckla den offentliga sektorn

Utbildningen består av 5 block och äger rum följande datum under 2018/19:

Block 1: 25-26/9 2018 Organisation
Block 2: 13-15/11 2018Jag själv
Block 3: 22-23/1 2019 Att vara chef i staten
Block 4: 11-12/3 2019 Att leda medarbetare
Block 5: 7-8/5 2019 Strategiskt ledarskap

Varje block är på 2 dagar.
Block 2 startar på kvällen före dag 1 (innebär två övernattningar). Övriga block startar på morgonen och innebär en övernattning.  Förutom programledarna har vi även externa gästföreläsare som kommer och delar med sig av sin expertkunskap.

För mer info – läs här >>

%d bloggare gillar detta: