Aktiviteter i höst

Förändringens Fyra Rum – support i konstant förändring

Den 18 oktober 2018

Varje organisation har behov av ett tillräckligt öppet och ärligt arbetsklimat för att meningsfulla dialoger om mål, arbetssätt och resultat ska ske kontinuerligt.

Denna Workshop bygger på Förändringens Fyra Rum som beskriver vad som händer i individer, grupper och organisationer i förändring, ett praktiskt och effektivt  tankeverktyg som på ett påtagligt sätt kan bidra till ett sådant arbetsklimat.

Situationer där teorin och dess verktyg är användbar är t ex i

  • Förändringsarbete/Förändringsledning
  • Utveckling av psykosocial arbetsmiljö
  • Handledning och coachning
  • Arbetsgruppers utveckling

Workshopen varvar föreläsning och reflektion i samspel med deltagarna.

Efter dagen har du både teoretisk kunskap om Förändringens Fyra Rum och uppslag till praktisk användning i vardagen.

Workshopen leds av Marianne Nilsson.

Anmäl dig till info@karriarkompetens.se

workshop1

Hantera maktspel, en del av ledarskapet?

Den 23 november 2018

Vilka medel använder du för att styra andra? Hur möter du andra som försöker styra och begränsa sin omgivning på sätt som du inte tycker är okej? Använder du själv härskartekniker? Kan du få stopp på andras härskartekniker och har du metoder för att arbeta förebyggande i din grupp? Efter detta seminarium vet du vad makt, maktspel och härskartekniker egentligen är. Än viktigare: Du får med dig verktyg för att både förebygga och hantera oönskade härskartekniker och maktspel i arbetsgruppen eller kanske ledningsgruppen. Du får också en ökad förståelse för hur du själv kan använda makt på ett mer framgångsrikt sätt i mellanmänskliga sammanhang.

För de deltagare som så önskar följs dagen av en workshop dagen efter. Under denna workshop arbetar vi aktivt med metoder och tränar på de verktyg som krävs för att hantera och förebygga oönskade härskartekniker och själv kunna styra på ett optimalt sätt.

Workshopen leds av Helene Thomsson.

Anmäl dig till info@karriarkompetens.se

Alldeles strax lediga!

Men först vill vi be dig, som vill gå på nästa Mötesplats Kvinna och chef i staten, att redan nu reservera den 24 januari – för då planerar vi en ny fullspäckad dag!

Den 18 oktober kommer vi ha en spännande workshop som bygger på Förändringens 4 Rum och den 23 november en workshop om att Hantera maktspel – är det en del av ledarskapet? Läs mer om dessa under rubriken Nytt från oss.

Vi har semesterstängt fram till den 15 augusti, vi läser vår mail under tiden och behöver du nå oss akut, finns vi på våra mobiltelefoner. Våra kontaktuppgifter hittar du här
Cecilia >> och Maria >>

vacation.jpeg

Vi önskar dig en riktigt härlig sommar och vi ser fram emot höstens spännande aktiviteter, hoppas vi ses då!

Äntligen är den här!

TILLITsduken – rykande färsk från tryckeriet! Syftet med duken är att skapa en dialog om tillit, tillitsbaserad styrning och det tillitsfulla ledarskapet! Workshopen tar ca 3-3,5 timme! Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Vi öppnade upp …

Höstens ledarutvecklingsprogram Kvinna och chefs platser tog väldigt snabbt slut! Glada och förväntansfulla är vi! Men så kändes det samtidigt tråkigt att stänga igen möjligheten för några till att få gå programmet – så sagt och gjort – vi lyckades få till två platser till! Varav den ena platsen gick åt direkt, så nu har vi EN plats kvar! Läs mer här >>

Vill du ta del av vad andra som har gått programmet säger om det? Läs mer här >>

Du som funderar, men inte har kommit till skott ännu, passa på och hugg den medans den finns kvar! Du mailar din anmälan till kvinnachef@karriarkompetens.se .

Hoppas vi ses i september!

Ha en skön sommar, så hörs och ses vi!

cf mw 2018

NYHET! TILLITSDUKEN!

”En tillitsbaserad styrning syftar till att minska onödig kontroll i offentlig finansierad verksamhet och bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och därmed öka kvaliteten i våra tjänster”

tillit 3Tillitsbaserad styrning minskar överlastning i organisationer. Tjänstemän kan lägga mer fokus på sitt verkliga uppdrag i stället för att ägna sig åt att kontrollera och kontrolleras. Med tillitsbaserad styrning frigörs handlingsutrymme samtidigt som medarbetarnas kompetens tas till vara i högre grad. Studier visar att en flexibilitet och verksamhetsanpassning i styrningen stärker orienterings-, anpassnings- och innovationsförmågan hos anställda. Med tillitsbaserad styrning menas inte att släppa verksamheter vind för våg utan styrning, utan att hitta olika sätt att styra, organisera och utveckla verksamheten.

Men hur gör man?
För att komma fram till ”huret” har vi tagit fram ett verktyg, en dialogduk, att använda i era chefs- och ledningsgrupper och ledarutvecklingsprogram. Med hjälp av dialogduken diskuterar, ensar och kommer ni fram till vad tillit och tillitbaserad styrning betyder för just ert ledarskap och er organisation.

tillitsduken

Om duken
Dialogduken TILLIT är framtagen med syfte att skapa dialog, reflektion och insikt om vad tillit är, hur tillit skapas och hur graden av tillit påverkar såväl styrning, ledarskap som kultur i en organisation. Utgångspunkten kommer från regeringens tillitsreform där ambitionen är att ”Styrningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag”.

Syftet
TILLITsduken ger chefer och ledare möjlighet att föra dialog om och utveckla bl.a. samsyn kring begreppet tillit, tillitsbaserad styrning, organisationens tillitstemperatur samt om tillitsfullt ledarskap.  Med hjälp av en engagerande och strukturerad dialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla. Arbetet landar i en handlingsplan om VAD som ska göras och HUR det ske för att få till mer av tillit och tillitsbaserad styrning, både på grupp-/organisationsnivå och individnivå.

 Effekter

  • Skapar samsyn och ett gemensamt språk
  • Involverar alla i dialogen
  • Skapar reflektion och insikt
  • Bidrar till att sätta ord på egna tankar
  • Möjliggör att vi lär av varandra och förstår varandra bättre
  • Skapar delaktighet och ansvarstagande i frågan

TILLITsduken bygger på forskning, artiklar, Tillitsdelegationens arbete, Statskontorets rapporter samt input från olika chefsgrupper inom offentlig sektor.

Målgrupp
Chefer – chefsgrupper och ledningsgrupper inom offentlig sektor.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer? Kontakta Maria Winsnes, 070-8836480 eller Cecilia Frank, 070-5942095 eller maila oss på info@karriarkompetens.se

EN plats kvar på KVINNA och CHEF

Ledarutvecklingsprogrammet Kvinna och chef blev snabbt uppbokat – vi har därför beslutat oss för att öppna upp för två platser till, varav ena blev direkt uppbokad. Så nu finns det EN plats kvar för dig som önskar hänga på vårt ledarutvecklingsprogram som startar i september. Du kan läsa mer här >>.

Ett tips, var snabb med din anmälan!

kjell cecilia maria

Här syns kursledarna tillsammans med en av de medverkande på programmet – Kjell Lindström!

Idag går vår Tillitsduk till tryck!

Vi har under året arbetat intensivt med att ta fram ett material – en dialogduk – som chefs- och ledningsgrupper kan använda för att öka kunskap och dialog om tillitsfullt ledarskap och hur det ska gå till i praktiken.

Duken lanseras nu till sommaren.

Hör av dig om du är intresserad av att använda den i din organisation. Kontakta oss på info@karriarkompetens.se eller ring på 0708-836480.

tillitsduken

Vem behöver egentligen en kompetens(försörjnings)strategi? – Fullsatt dialogseminarium

Kompetensförsörjningen kan ge ett större, mer strategiskt och effektivare bidrag i de flesta verksamheter. En genomtänkt kompetensstrategi kan stödja en sådan utveckling, men det finns alltid en risk att strategin bara blir en ”pappersprodukt” som, trots stora insatser, varken får det genomslag eller tillför det värde som var tänkt. En viktig förutsättning för att lyckas är att det finns en tydlig, gemensam bild av vilket värde strategin ska tillföra och för vem. Detta var temat när ett 15 tal myndigheter möttes på ett fullsatt dialogseminarium den 16 april.

För att lyfta blicken inleddes seminariet med en kort presentation av studien ”Flaggskeppsfabriken” – Ett projekt där man identifierat framgångsfaktorerna bakom tio ledande industriföretag i Sverige och bl a konstaterat att förändringsförmåga och kompetensutveckling utgör två av dessa faktorer. Med utgångspunkt i genomgången diskuterades vad som redan fungerar bra, respektive vad som behöver utvecklas inom myndigheternas arbete inom kompetensområdet.

Därefter diskuterades vilka kriterier som kännetecknar en välfungerande kompetensstrategi. Den samlade bilden kan utgöra underlag för att utveckla arbetet med kompetensstrategier.

Resten av eftermiddagen ägnades åt seminariets huvudtema med utgångspunkt i två frågor. 1) ”Vem ska i första hand använda, få nytta av kompetensstrategin?” och 2) ”Vilket värde ska strategin tillföra respektive användare?”. Med en gemensam bild kring dessa frågor får vi ett underlag för att ”sälja in” och motivera idén med en kompetensstrategi, en vägledning för att ta fram strategin samt ett underlag för att följa upp om strategin tillför avsett värde.

Samtalen resulterade i fyra typer av ”direkta användare” samt ett antal ”indirekta användare”. Den andra frågan, ”vilket värde strategin ska tillföra respektive användare” är central för att skapa motivation och gemensamma förväntningar samt för att ta fram och lägga upp arbetet med kompetensstrategin. Resultaten från seminariet, baserade på erfarenheterna från många professionella inom området, utgör en bra grund för att förtydliga vem som behöver en kompetens(försörjnings)strategi och till vad. Därmed blir det ett bra underlag för att utveckla och stärka värdet av arbetet med kompetensstrategier. Möjligtvis i form av ett nytt dialogseminarium.

Tack till alla medverkande!

Birgitta Södergren IPF, Magnus Anttila MAK/doubleloop och Maria Winsnes, Karriär & Kompetens

 

Avslutning på Kvinna och chef i staten

steningevik en magisk morgonIdag avslutar vi vårt ledarutvecklingsprogram Kvinna och chef i staten. Som vanligt är vi på Steningevik och bjuds på en fantastisk dag! Solen skiner, det är varmt, fåglarna kvittrar och sjön glittrar alldeles stilla. I rummet Skogsvik pågår intensivt arbete och just nu är Kjell Lindström här och omvärldsspanar med våra chefer. Två intensiva dagar är planerade och imorgon eftermiddag säger vi hejdå till detta gäng!

block 5 2

kjell cecilia maria

Till hösten kör vi igång en ny grupp – det finns några platser kvar – välkommen in med din anmälan. Du kan läsa mer om programmet här >>

Nytt seminarium den 23 maj om att hantera maktspel – anmäl dig nu!

workshop1Under hösten och vintern har vi kört detta seminarium för att lyfta hur maktspel uppstår och hur vi kan bemöta det. Seminarierna har blivit snabbt fyllda och därför kör vi det ännu en gång innan sommaren. Den 23 maj är du som chef och ledare välkommen att delta – se mer nedan:

http://gantrack.com/t/pm/1573824902786/

%d bloggare gillar detta: