Save the date

Den 27e januari 2021 möts vi på MÖTESPLATS KVINNA OCH CHEF – årets inspirationsdag!

Just nu håller vi på med den sista planeringen inför 2021s mötesplats. Vi vägrar att släppa goda traditioner och i dessa tider är just att hålla fast vid traditioner en viktig del för det mentala välbefinnandet! Många år har Mötesplats varit ett energigivande inslag under mörka vinterhalvåret, så även nästa år. Vi har bokat World Trade Center (”vårt rum”) och planerar för att vi ska vara där!

Under rådande omständigheter kommer vi så klart att ta hänsyn till de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, så den 15 december fattar vi ett beslut om vi kan köra live eller om vi får göra det till en digital mötesplats. Du kan även avboka dig fram till dess, utan kostnad. Kör vi LIVE och du inte kommer kunna komma till oss, kommer du kunna vara med digitalt. Som Cecilia och jag säger ”allt löser sig” – bara vi får hålla i vår tradition av Mötesplats!

Även i år kommer vi att ha en EARLY BIRD-rabatt, vi återkommer om den och programmet inom kort! Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vår hemsida!

Så, tillsammans med dig håller vi traditionen igång – boka in datumet redan idag – 27 januari 2021!

Låt oss kicka igång hösten tillsammans!

Vi har bjudit in Linda Hammarstrand den 28 augusti för att sparka igång oss och hösten. Vi hoppas att du vill hänga på. Webinariet är gratis och vi kommer att hålla till på Zoom.

Tillsammans med dig vill vi kick-off hösten på bästa sätt och vem är bäst lämpad för detta om inte Linda? Linda delar med sig av sin energi som sträcker sig från Göteborg till där du är.  Linda och webinariet kommer att bjuda på en minst sagt inspirerande upplevelse med underbar energi, många härliga skratt – och givetvis även förse oss med konkreta verktyg för hur vi ska lyckas tillsammans!

Linda liknar organisationer vid en stor stafett där varje medarbetare har huvudrollen på sin sträcka. Hon föreläser passionerat om hur man skapar och driver en engagerad företagskultur där människor arbetar tillsammans – inte bara samtidigt. Att känna sig engagerad, motiverad – och i bästa fall passionerad är en dröm för många, men också en vardag för andra. Frågan är – hur skapar vi det?

Linda Hammarstrand kommer till oss med över 20 års erfarenhet av kommunikation och HR i bagaget. Hon har arbetat med Stena-sfärens värdegrund och affärsfilosofi och implementerat den för koncernens 22 000 medarbetare. Hon har också varit Director of Passion i Clarion Hotels Ledningsgrupp med målet att göra Clarion Hotel till Nordens mest attraktiva arbetsgivare. 

Välkommen till vårt kostnadsfria webinarium den 28 augusti kl. 8-9!

Detta vill du inte missa! 

För att vara med denna fredagmorgon behöver du anmäla dig till mw@karriarkompetens.se så snart som möjligt – skriv ”28 augusti” i ämnesraden. Webinariet äger rum på Zoom och du får inbjudan till det veckan innan.

Glad sommar, vi ses i augusti – gärna den 28e till att börja med 🙂

Ta hand om dig, du är viktig! Hälsar Maria och Cecilia

Kvinna och chef i staten – ett program som du har nytta av långt efter kursavslut

”Efter ett antal år som chef och ledare kände jag ett behov av att utveckla mig. För att kunna utvecklas behövde jag ta reda på min status som chef/ledare, dvs. jag behövde ta reda på vad jag var bra på och vad jag kunde göra bättre. Jag kände också att jag behövde fylla på med nya intryck och kunskaper för att hitta den rätta glöden igen.

Jag sökte efter olika kurser och fastnade slutligen för programmet ”Kvinna och chef i staten”. Det som lockade mig var dels själva upplägget som motsvarade mina behov av personlig utveckling, dels att utbildningen endast var för kvinnor.

Hur upplevde jag utbildningen?

Redan vid första kurstillfället märkte jag hur annorlunda det kändes jämfört med tidigare kurser. Trots att det var för mig okända människor, både kursledare och kursdeltagare, kände jag direkt en gemenskap, öppenhet och prestigelöshet vilket var genomgående för hela kursen. Denna härliga gruppkänsla bidrog till att det kändes helt naturligt att lyfta egna utmaningar till gruppen för att få goda råd, något som gav utbildningen en extra dimension.

Kvaliteten på utbildningen var genomgående mycket hög. Kursledarna och föreläsarna var mycket kompetenta och kunde på ett inspirerande och rolig sätt leda oss igenom både teori och praktik.

Nätverk

Men det absolut viktigaste som jag tar med mig från utbildningen är mitt nya nätverk som består av kompetenta kvinnliga chefer som jag lärde känna under kursen. Ett nätverk som kommer att ge mig kraft och inspiration många år efter att kursen tagit slut.

Vad har utbildningen gett mig i min roll som chef ?

Utbildningen har främst gett mig en känsla av trygghet i att jag faktiskt duger som chef och ledare. Jag har dessutom fått mycket ny kunskap om hur jag kan göra saker annorlunda för att på ett bättre sätt nå de resultat som jag vill uppnå. Det bästa av allt är emellertid att jag fått tillgång till ett nätverk med kompetenta kvinnliga chefer som kommer att inspirera och utveckla mig och mitt ledarskap under många år framöver.”

Här är ett av de vittnesmål som vi har fått från våra deltagare som har gått ledarutvecklingsprogrammet Kvinna och chef i staten. Programmet består av 5 block – 2 dagar vardera – varje block tar upp olika teman, se nedan.

Block 1: 29-30 september 2020 – Organisation
Block 2: 21-23 oktober 2020 – Jag själv
Block 3: 25-26 november 2020 – Att vara chef i staten
Block 4: 19-20 januari 2021 – Att leda medarbetare
Block 5: 10-11 mars 2021 – Strategiskt ledarskap i staten

Varje block är på 2 dagar.
Block 2 startar på eftermiddagen  (innebär två övernattningar). Övriga block startar på morgonen och innebär en övernattning.  Förutom programledarna har vi även externa gästföreläsare som kommer och delar med sig av sin expertkunskap.

Välkommen in med er anmälan!

Vill du få kontakt med oss? Vi nås på 08-41029402 eller kvinnachef@karriarkompetens.se

Kvinna och chef i staten – start januari 2020

Programmet Kvinna och chef  i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Nu startar vi det 19:e programmet! 

Kvinna och chef har kommit att bli ett mycket uppskattat program med hög kvalitet, spännande diskussioner och utveckling av det personliga nätverket. Tidigare kursdeltagare har valt att efter programmet fortsätta hålla kontakt och träffas några gånger per år för att stötta varandra i de olika utmaningar som de står inför. Det äldsta nätverket är 15 år.

Programmet erbjuder:

  • Ny kunskap om organisationer, omvärldsfrågor och ledningsarbete i statsförvaltningen
  • Intensiv träning av centrala chefsuppgifter och ledningsförmågor
  • Fördjupade insikter om dig själv som kvinna och chef
  • Utblickar och spaningsmetoder för att vara med och aktivt utveckla den offentliga sektorn

Utbildningen består av 5 block och äger rum följande datum under 2020:

Block 1: 28-29 januari 2020 – Organisation
Block 2: 3-5 mars 2020 – Jag själv
Block 3: 21-22 april 2020 – Att vara chef i staten
Block 4: 2-3 juni 2020 – Att leda medarbetare
Block 5: 8-9 september  2020 – Strategiskt ledarskap i staten

Varje block är på 2 dagar.
Block 2 startar på kvällen före dag 1 (innebär två övernattningar). Övriga block startar på morgonen och innebär en övernattning.  Förutom programledarna har vi även externa gästföreläsare som kommer och delar med sig av sin expertkunskap.

Pris

59.500 kr exkl. moms (inkluderar  tre tester men exkluderar  internats- och resekostnader)

Anmälan

Maila oss till kvinnachef@karriarkompetens.se 
Platserna tar snabbt slut, kom därför in med din anmälan så snart du kan.

Boka i din kalender nästa Mötesplats Kvinna och chef: 30 januari 2020!

Nu är planeringen igång för nästa Mötesplats Kvinna och chef i staten.

Datum: 30 januari 2020

Plats: centrala Stockholm

BOKA in i kalendern redan nu! Vi återkommer med spännande namn som vi har glädjen att få boka in till denna härliga dag!

Du kommer väl?

Förra året fick vi bland lyssna till och bli inspirerade av Leila Söderholm. Hon möttes av Eric Claptons låt Layla i högtalarna och blev så här glad:

Medarbetardialogen – vårt verktyg för att utveckla det aktiva medarbetarskapet

Nu är den här! Vår efterlängtade M-dialog! Ett arbetsmaterial för att främja aktivt medarbetarskap, delaktighet, ansvar och tillit. Arbetsmaterialet är självinstruerande – ni behöver ingen extern part för att processa arbetet.
Om ni önskar få hjälp av oss går det givetvis också bra, men tanken och upplägget är sådant att ni själva ska kunna jobba med materialet!

Duken är framtagen för att användas inom kommun-, landsting och stat.

Läs mer här >>


Nytt från oss: Medarbetardialogen

Vi har under en längre tid intensivt arbetat med att ta fram vår MEDARBETARdialog. Ett dialogverktyg/arbetsmaterial som syftar till att skapa samtal, reflektioner och insikter om vad medarbetarskap är, vilket ansvar vi som medarbetare har och hur ett aktivt medarbetarskap påverkar vår organisation, grupp och oss själva.

Vi vet att ett aktivt medarbetarskap som kännetecknas av dialog, öppenhet, tillit, delaktighet, ansvars- och initiativtagande och engagemang stärker och utvecklar organisationen.

Hur ska vi få till stånd detta?

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i fråge-ställningarna och på så sätt ta tillvara på varje medarbetares unika bidrag och kompetens, frigörs den energi som är så avgörande för att få till stånd det aktiva medarbetarskapet.

Ni kan sätta igång direkt!

M-dialogen kommer med en utförlig handledarguide, så att ni i er organisation kan jobba med den själva! Guiden hjälper till med tips och idéer på vad som behöver göras inför, under och efter workshopen.

Själva workshopen behöver ledas av någon, antingen chefen, HR, verksamhetsutvecklare, internkonsulter eller så kan ni ta hjälp av oss på Karriär & Kompetens.

M-dialogen

M-dialogen är ett specialdesignat pappersark med skräddarsydda uppgifter för att skapa en strukturerad dialog kring det aktiva medarbetarskapet och detta görs inom en begränsad tid.

Texten på dialogduken säkerställer att alla deltagare runt materialet kan ta ett aktivt ansvar för varsitt område. Antal deltagare runt varje duk är 4 st och under själva workshopen kan ni vara ”hur många som helst”, uppdelade i grupper om 4.

När övningen är klar, samlas valda delar av diskussionerna upp i storgrupp (så att medarbetarna får en chans att höra vad andra dialoggrupper har diskuterat) och tillsammans tas det fram en gemensam utvecklingsplan som teamet/enheten/avdelningen kan fortsätta arbeta med. Till detta finns även individuella planer som varje medarbetare får för att ta fram sina egna behov av utveckling i rollen.

Mycket tid har lagts på den pedagogiska mångfalden bland uppgifterna för att göra materialet variationsrikt, lekfullt och inspirerande. Dukens innehåll vilar på aktuell forskning och litteratur som finns inom de olika områdena som duken sätter strålkastarna på: engagemang, samarbete, tillit, ansvar, initiativ, öppenhet, mening och gemenskap.

”Mina medarbetare var väldigt positiva och tyckte att workshopen var givande. Alla gillade formatet för att det satte ramar för diskussionerna och fick fram resultat”


De olika diskussionsområdena har en tidsbegränsning för att säkerställa att deltagarna ägnar tiden åt att prata om det som ska pratas om.

Som en bonus, extraövning, finns det även ett antal olika situationer/cases som man kan fördjupa diskussioner inom – antingen i direkt anslutning till själva workshopen eller vid annat tillfälle.

Duken vänder sig till organisationer inom offentlig sektor – stat, kommun och landsting.

När kan vi köpa duken?

Duken går i tryck i nästa vecka och ni kan beställa duken redan nu för att säkerställa att ni får den först av alla! Första leveranserna sker i slutet av mars.

För mer information, prisuppgifter och beställning

Önskar du veta mer, få prisuppgifter eller beställa? Kontakta oss på info@karriarkompetens.se eller ring på 08-41029402.Vad har dessa kvinnor gemensamt?

De har alla gått Kvinna och chef i staten!

Anmäl dig till vårt ledarutvecklingsprogram Kvinna och chef i staten som startar nu i april!  Mer information hittar du här: >>

Mötesplats Kvinna och chef 24 januari 2019

Vi har bjudit in intressanta kvinnor som kommer att bjuda på spännande seminarier kring olika teman som inspiration för vårt ledarskap. Förutom att seminarierna finns det goda möjligheter för dig att underhålla och utveckla ditt professionella nätverk! Vi ses på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm! Var snabb med din anmälan, vi fick fullt hus förra året!

Program 24 januari 2019

9.00 Registrering och kaffe o mingel

9.30 Karriär & Kompetens önskar välkomna!

9:45 Strategier för ett gladare liv!
leila söderholmLeila Söderholm
har lång erfarenhet av att coacha personal till mer glädje och hälsa!  Att lära sig styra hjärnan med olika knep gör att det är lättare att komma dit man vill. Oavsett vad det är man vill, så mår kroppen bra av rörelse, sömn och glädje. Hälsa är en helhet och det finns många enkla förändringar vi kan göra i vår egen vardag för att må så bra som möjligt. Leila blandar humor med djupaste allvar och visar med igenkännande exempel vilken strategi som fungerar för ett gladare liv.

11:20 Den svåra byggnadskonsten – utmaningar med att bygga en ny myndighet! lena leed
Lena Leed lämnade en av våra äldsta myndigheter för att börja som administrativ chef på den nya Jämställdhetsmyndigheten som bildades 1/1 2018.  Lena blev anställd som person nummer 2. Under seminariet kommer Lena dela med sig av sina erfarenheter och sin chefsresa från en av de äldsta till en av våra nyaste myndigheter i landet. Vi får ta del av hur det är att starta upp och bygga en ny verksamhet, med alla dessa möjligheter och utmaningar. Vi kommer att uppehålla oss vid kulturkrockar som uppstår mellan olika professioner, hur hanterar vi olika gruppers olika tolkningar av uppdraget, och hur hitta balansen mellan de operativa och strategiska frågorna.

12.30 Lunch

13.30 Om att skapa en tillåtande kultur!
ulrika todeUlrika Tode
kommer till oss för att dela med sig av sin karriärresa och hur det är att vara annorlunda i den miljön hon befinner sig i. Annorlunda i den bemärkelsen att Ulrika är kvinna, kvinna och chef, ickemilitär och ickeingenjör. Ulrika arbetar på Försvarets materielverk (FMV) som chef för en sektion som vidmakthåller och anskaffar vapensystem till ytstridsfartyg. Ulrika kommer att dela med sig av sina tankar om att skapa en miljö där alla har samma värde och en kultur där man får möjligheten att göra om och göra rätt utan att tappa ansiktet. Häng med på en spännande resa i en annorlunda värld!

14.45 Fika och nätverkande

15.15 Samspel och rävspel på jobbet – arbete i komplexitet!

Åsa Lundquist Coey

Åsa Lundquist Coey, Centre for Outstanding Leadership AB, avslutar dagen med att ge oss ett inspirerande seminarium om hur vi tillsammans tar oss fram i ett ökande komplext organisationslandskap. Syftet är att på ett nytänkande sätt belysa vad vi finns i och få allas axlar att sjunka lite. Vi fokuserar på att förstå vad vi faktiskt gör snarare än vad vi borde göra på en arbetsplats och på vad som får oss att vilja och kunna ta oss vidare i det gemensamma arbetet. Vi skärskådar en hel del myter om arbete och utveckling samt hur vi kan minska på spänning och hålla varandra långtidsfriska. Ur innehållet: Ideal och verklighet, Grusigheter i vardagen, Att vara ledare, chef, medarbetare, coach och medmänniska, Makt, relationer, ångest – hur kultur uppstår, Engagemang och omdöme – reflektion & reflexivitet
16.30 Dagen avslutas

 

Kostnad

3.900 kr/person exkl. moms.
I priset ingår fika och lunch.

Anmäl dig

Genom att maila till kvinnachef@karriarkompetens.se märk din anmälan med 24 januari.

I din anmälan önskar vi även din fakturaadress.

Avboka kan du göra fram till den 15 december, därefter är anmälan bindande.

Behöver du specialkost? Skriv det i din anmälan!

 

PROGRAMMET KVINNA OCH CHEF I STATEN – NY KURS STARTAR DEN 9 APRIL 2019!

kvinna grön öga

Programmet Kvinna och chef  i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Nu startar vi det 18:e programmet! 

Kvinna och chef har kommit att bli ett mycket uppskattat program med hög kvalitet, spännande diskussioner och utveckling av det personliga nätverket. Tidigare kursdeltagare har valt att efter programmet fortsätta hålla kontakt och träffas några gånger per år för att stötta varandra i de olika utmaningar som de står inför. Det äldsta nätverket är 15 år.

Programmet erbjuder:

  • Ny kunskap om organisationer, omvärldsfrågor och ledningsarbete i statsförvaltningen
  • Intensiv träning av centrala chefsuppgifter och ledningsförmågor
  • Fördjupade insikter om dig själv som kvinna och chef
  • Utblickar och spaningsmetoder för att vara med och aktivt utveckla den offentliga sektorn

Utbildningen består av 5 block och äger rum följande datum under 2019:

Block 1: 9-10 april 2019
Block 2: 22-24 maj 2019
Block 3: 5-6 september 2019
Block 4: 14-15 oktober 2019
Block 5: 27-28 november 2019

Varje block är på 2 dagar.
Block 2 startar på kvällen före dag 1 (innebär två övernattningar). Övriga block startar på morgonen och innebär en övernattning.  Förutom programledarna har vi även externa gästföreläsare som kommer och delar med sig av sin expertkunskap.

Antal deltagare

Antal deltagare är max 16 personer.

Pris

57.500 kr exkl. moms (inkluderar  tre tester men exkluderar  internats- och resekostnader)

Anmälan

Maila oss till kvinnachef@karriarkompetens.se eller fyll i formuläret nedan.
Platserna tar snabbt slut, kom därför in med din anmälan så snart du kan.

%d bloggare gillar detta: