Vem behöver egentligen en kompetensförsörjningsstrategi?

I våra olika uppdrag möter vi allt oftare organisationer som är igång med att ta fram en strategi för verksamhetens kompetensförsörjning. Som regel finns det en ambition att denna strategi ska utgöra grunden för hur man ska arbeta inom området och en modell för att alla avdelningar och enheter ska ta fram motsvarande kompetensförsörjningsstrategier. I vissa fall har verksamheten redan gjort försök som kanske inte fått det genomslag som man hoppades på.

Ibland får vi förfrågningar om vi kan bidra i arbetet med att ta fram och implementera strategier för kompetensförsörjning. Det enda sättet att bedöma om vi kan bidra och besvara en sådan förfrågan på ett seriöst sätt är att ställa motfrågor. ”Varför ska ni ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, vem ska använda den, i vilka sammanhang, vilket värde ska den tillföra och för vem, vad är det som ska fungera bättre när ni har den jämfört med nu, etc?”

Med tanke på hur mycket arbete och engagemang många verksamheter lägger på framtagande, pilotgenomförande, förankring och implementeringsförsök är svaren på dessa frågor ofta förvånansvärt vaga. Det är inte ovanligt att man för ett slags cirkelresonemang som inte ger någon riktig vägledning i framtagandet av strategin. ”Vi ska ha strategin för att säkerställa att vi har rätt kompetens….”

Ska man vara kritisk blir resultatet ofta ett allmänt hållet dokument utan någon tydlig mottagare. Ett dokument som beskriver ett HR-resonemang, definitioner av begrepp, någon modell för att illustrera processen samt en antydan om att någon ska göra något på något sätt. Ibland innehåller strategin en instruktion till cheferna i verksamheten att göra bedömningar och skattningar samt ett formulär som ska fyllas i och rapporteras till någon stabsfunktion. Om det inte är tydligt vilket värde detta arbete ska tillföra chefen finns en uppenbar risk att man gör sin plikt, fyller i formulären och rapporterar in, ”för HRs´ skull”. I värsta fall blir det ett tidskrävande arbete som det är svårt att se nyttan av, vilket minskar sannolikheten för att insatsen ska bli en återkommande, naturlig del i verksamhetsplaneringen, något den borde vara.

Nyckeln till en fungerande strategi för kompetensförsörjning ligger i en tydlig idé kring syftet, vilket värde den ska tillföra, för vem och i vilka sammanhang. Man kan naturligtvis ha olika idéer om detta men det viktiga är att man har en idé. En vanlig uppfattning idag är att kompetensförsörjning (bara) handlar om bemanningsplanering vilket givetvis inte är något fel i sig, men den innebär en begränsning av potentialen i att utveckla kompetensförsörjningens strategiska funktion. Vår utgångspunkt är att cheferna är den viktigaste förutsättningen för en välfungerande kompetensförsörjning och därför bör strategin i första hand glasklart förklara vilket värde den ska tillföra mig som chef samt vad som förväntas av mig.

Vi menar att strategier för kompetensförsörjning, och framtagandet av dessa, kan tillföra ett mycket stort värde i alla verksamheter. Framförallt när de skapar motivation för och riktning i chefernas och medarbetarnas utveckling. Men det är ett komplext område med många aktörer där man riskerar att skapa lösningar som blir större än de problem de avser att lösa. Det finns två centrala förutsättningar för att lyckas. Den ena är en tydlig, förankrad idé om varför vi tar fram och arbetar med kompetensförsörjningsstrategier, den andra är att vi har ett arbetssätt, för att ta fram strategin, som skapar ett tydligt värde. Våra uppdrag handlar ofta om att bidra till att skapa dessa förutsättningar.

Magnus Anttila (MAK/Doubleloop AB), Cecilia Frank (Karriär & Kompetens) samt Olof Karnell (IPF)

Några vägledande frågor i arbetet.

·         Varför ska vi ta fram en kompetensförsörjningsstrategi?

·         Vem ska använda den och i vilka sammanhang?

·         Vad är det som ska fungera bättre när vi har den jämfört med nu?

 

Hantera maktspel i din ledarroll – workshop den 6 mars

peopleHärskartekniker och oönskat maktspel förekommer i alla grupper. Det kan handla om att bli osynliggjord eller förminskad, medvetet eller omedvetet.

Någon tar för sig på andras bekostnad eller beter sig på sätt som får andra att känna sig osäkra och dumma. Det som utmärker maktspel är att någon tjänar på att andra blir tysta – eller rättare sagt tystar sig själva.

Under dagen koncentrerar vi oss på förebyggande arbete och strategier i vardagen.

Vad kan man som chef eller ledare göra när maktspel pågår i en grupp som annars är trevlig och bra? Vad kan man som chef säga och göra om man upplever någons härskartekniker och hur kan man förebygga maktspel i grupper?

Du får kunskap om olika tekniker och hur du kan hantera och jobba förebyggande med dessa frågor.

Ur innehållet:

 • Vad är en härskarteknik och varför använder vi sådana mot varandra?
 • Om människors behov av att synas och märkas och om behovet att vara någon
 • Olika slags härskartekniker och hur de vävs ihop och blir till ett maktspel
 • Om förebyggande arbete och chefens roll
 • Om individers och gruppers ansvar
 • Konkreta metoder för att förebygga och för att hantera oönskat maktspel

 

Medverkande: Dagen leds av vår samarbetspartner Heléne Thomsson, fil dr och organisationskonsult från Thomsson & Partner AB. Heléne är författare av boken ”Kära Vendela: om härskartekniker, mikromakt och maktspel”.

Pris: 2 950 kr exklusive moms, i priset ingår även Helenes bok ”Kära Vendela”. Lunch ingår ej, det finns gott om bra lunchställen i våra kvarter.

Datum: Seminariet äger rum den 6/3 kl. 9-16.

Plats: I våra lokaler, Klarabergsgatan 29 plan 1 i centrala Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig till info@karriarkompetens.se så snart som möjligt, vi har begränsat med platser. I din anmälan önskar vi få dina kontakt- och fakturauppgifter. Rubricera din anmälan/mailet med ”MAKT 6 mars”.

Avanmälan: Avanmälan kan ske, utan kostnad, senast den 20 februari, därefter debiterar vi hela kostnaden. Om du har fått förhinder, så får du gärna skicka en kollega som ersättare.

Två aktiviteter i mars om att hantera maktspel i din ledarroll

6 mars: Hantera maktspel i din ledarroll!

Härskartekniker och oönskat maktspel förekommer i alla grupper. Det kan handla om att bli osynliggjord eller förminskad, medvetet eller omedvetet. Någon tar för sig på andras bekostnad eller beter sig på sätt som får andra att känna sig osäkra och dumma. Det som utmärker maktspel är att någon tjänar på att andra blir tysta – eller rättare sagt tystar sig själva.

Under denna föreläsning koncentrerar vi oss på förebyggande arbete och strategier i vardagen.

Vad kan man som chef eller ledare göra när maktspel pågår i en grupp som annars är trevlig och bra? Vad kan man som chef säga och göra om man upplever någons härskartekniker och hur kan man förebygga maktspel i grupper?

Ur innehållet:

 • Vad är en härskarteknik och varför använder vi människor sådana mot varandra?
 • Om människors behov av att synas och märkas och om behovet att vara någon
 • Olika slags härskartekniker och hur de vävs ihop och blir till ett maktspel
 • Om förebyggande arbete och chefens roll
 • Om individers och gruppers ansvar
 • Konkreta metoder för att förebygga och för att hantera oönskat maktspel

Medverkande: Dagen leds av leds av vår samarbetspartner Heléne Thomsson, fil dr och organisationskonsult från Thomsson & Partner AB. Hélene är författare av boken ”Kära Vendela : om härskartekniker, mikromakt och maktspel”.

Pris: 2 950 kr exklusive moms, i priset ingår även Helenes bok ”Kära Vendela”.

Datum: 6 mars kl. 9-16

Plats: I våra lokaler, Klarabergsgatan 29 plan 1 i centrala Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig via anmälningsformuläret nedan:
I din anmälan önskar vi få dina kontakt- och fakturauppgifter. Rubricera din anmälan/mailet med ”MAKT 6 mars”.

Om du önskar, finns det även möjlighet att anmäla dig till en fördjupningsdag den 7 mars om makt och härskartekniker. Se nedan.

7 mars En praktisk workshop om maktspel i din ledarroll

För dig som har deltagit vid tidigare heldagsseminarium (antingen i oktober, november eller den 6 mars) om ”Hantera maktspel i din ledarroll” erbjuder vi en  fördjupningsworkshop den 7 mars 2018!

Dagen består av viss kunskapsfördjupning, men framför allt tar vi avstamp i chefens och ledarens konkreta utmaningar vad gäller oönskat maktspel och ägnar oss åt metodarbete. Dagen bygger på erfarenhetsutbyte och vi använder oss av  deltagarnas egna fallbeskrivningar för att bygga scenarier, träna på analyser och öva på metoder.

När du går ifrån denna fördjupningsworkshop är du, förutom att du blivit en mästare på att prata om maktspel och härskartekniker, även trygg i hur du ger feedback på oönskade beteenden, använder olika former av anpassade samtal och kan lösa upp långvariga maktspel.

Medverkande: Dagen leds av Heléne Thomsson.

Pris: 2 950 kr exklusive moms. I priset ingår frukostsmörgås och eftermiddagsfika. Lunch ingår ej, det finns gott om bra lunchsställen i våra kvarter.

Datum: Fördjupningsseminariet äger rum den 7 mars.

Plats: I våra lokaler, Klarabergsgatan 29 plan 1 i centrala Stockholm.

Tid: kl. 930-16

Anmälan: Anmäl dig till info@karriarkompetens.se så snart som möjligt, vi har begränsat med platser. I din anmälan önskar vi få dina kontakt- och fakturauppgifter. Rubricera din anmälan/mailet med ”MAKT 7 mars”.

Avanmälan: Avanmälan kan ske, utan kostnad, senast den 20 februari, därefter debiterar vi hela kostnaden.

Tack Anna-Lena!

aa 2017Här tackar vi av vår kollega och partner Anna-Lena som i början av nästa år flyttar till Portugal!

Anna-Lena har sedan 2004 arbetat som konsult på Karriär & Kompetens och har genom åren haft många spännande och framgångsrika uppdrag inom våra olika tjänsteområden.

 

Vi önskar Anna-Lena lycka till och hoppas att du får uppleva en massa spännande nya saker i det nya landet!

PS Anna-Lena kommer att avsluta några uppdrag under december för vår räkning.

Mötesplats Kvinna och chef i staten

Hej! Nu är det dags för Mötesplats 2018 för dig som är kvinna och chef i staten!
Vi har bjudit in intressanta kvinnor som kommer att bjuda på spännande seminarier kring olika teman som inspiration för vårt ledarskap. Förutom att lyssna på seminarierna finns det goda möjligheter för dig att underhålla och utveckla ditt professionella nätverk!

Vi ses på Freys hotell, Bryggargatan 12 i Stockholm!

Program 25 januari

9.00 Registrering och kaffe o mingel

9.30 Karriär & Kompetens önskar välkomna!

mona riabacke9:45 Mona Riabacke, dr i risk- och beslutanalys, föreläser tankeväckande och inspirerande om hur vi bättre kan leda oss själva och andra i tider av förändring. Hur fungerar vi, varför gör vi som vi gör och hur kan vi göra det bättre? Mona ger oss förståelse om våra grund-läggande mekanismer och användbara verktyg för att kommunicera, driva förändring, samarbeta och ta oss an framtiden på̊ bästa sätt. Allt för att skapa resultat och nå uppsatta mål. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet från såväl forskarvärlden som näringslivet guidar Mona oss till klokare beslut i en allt mer komplex värld – en förutsättning för att må bättre och nå de resultat vi önskar.

11:20 Strategiskt kompetensförsörjning är inte svårare än man gör det!

IMG_1484Gunnel Frost-Danielsen, ansvarig för strategisk kompetensförsörjning på Tullverket sedan drygt två år tillbaka, delar med sig av sina erfarenheter kring strategiskt kompetensförsörjningsarbete och om hur du kan planera för rätt kompetens för medarbetare, grupper och hela organisationen. Hennes motto är ”börja och börja enkelt!”

 

Gunnel har ett långt förflutet som konsult (bl. a som en av Karriär & Kompetens konsulter) och har god inblick i många organisationers utmaningar vad gäller kompetensfrågor.

Under seminariet kommer vi att få ta del av konkreta tips för att planera för rätt kompetens.

 

12.30 Lunch

13.30 Tillit hos en kontorsakrobat

Anna Ljungqvist, produktionschef och vice VD på Cirkus Cirkör, berättar om sina erfarenheter av att leda med tillit.

Anna tågI ett interaktivt samtal lotsar hon oss igenom cirkusens discipliner och drar paralleller till vad vi som medmänniskor och ledare kan lära oss av cirkusens värld.

Anna har sin bakgrund  som producent inom scenkonst i över 25 år och är utbildad coach. Chef blev hon 2006 när hon i ett delat ledarskap på Riksteatern ledde den döva ensemblen Tyst Teater. 2011 rekryterades Anna till Cirkus Cirkör.

 

14.45 Fika och nätverkande

gunilla high res 183415.15 Min syn på ledarskap och om hur det är att vara kvinna på en högt uppsatt position

Gunilla Hult Backlund är generaldirektör för IVO sedan myndighetens start 2013. IVO finns till för vård- och omsorgstagarna med uppdraget att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Mellan 2009 och 2012 var Gunilla generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Dessförinnan arbetade hon på Socialstyrelsen i en rad olika befattningar, bland annat var hon chef för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Gunilla kommer att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring sin chefsresa samt ge sin syn på hur det är att vara kvinna och chef i staten.

16.30 Dagen avslutas

—————-

NÄR:
25 januari 2018 Kl. 9-1630

VAR:
Freys hotell
BRYGGARGATAN 12, Stockholm

KOSTNAD:
3.200 kr/person exkl. moms.  I priset ingår fika och lunch.

ANMÄL DIG TILL:
Maila till kvinnachef@karriarkompetens.se märk din anmälan med 25 januari.
I din anmälan önskar vi även din fakturaadress.

Avboka kan du göra fram till den 20 december, därefter är anmälan bindande. Du kan skicka en kollega som ersättare om du får förhinder.
Behöver du specialkost? Skriv det i din anmälan!

Var snabb med din anmälan – vi har begränsat antal platser.

 

 

Hantera maktspel i din ledarroll!

Härskartekniker och oönskat maktspel förekommer i alla grupper. Det kan handla om att bli osynliggjord eller förminskad, medvetet eller omedvetet. Någon tar för sig på andras bekostnad eller beter sig på sätt som får andra att känna sig osäkra och dumma. Det som utmärker maktspel är att någon tjänar på att andra blir tysta – eller rättare sagt tystar sig själva.

Under föreläsningen koncentrerar vi oss på förebyggande arbete och strategier i vardagen. Vad kan man som chef eller ledare göra när maktspel pågår i en grupp som annars är trevlig och bra? Vad kan man som chef säga och göra om man upplever någons härskartekniker och hur kan man förebygga maktspel i grupper?

Du får kunskap om olika tekniker och hur du kan hantera och jobba förebyggande med dessa frågor.

Ur innehållet:

 • Vad är en härskarteknik och varför använder vi människor sådana mot varandra?
 • Om människors behov av att synas och märkas och om behovet att vara någon
 • Olika slags härskartekniker och hur de vävs ihop och blir till ett maktspel
 • Om förebyggande arbete och chefens roll
 • Om individers och gruppers ansvar
 • Konkreta metoder för att förebygga och för att hantera oönskat maktspel

Medverkande: Dagen leds av vår samarbetspartner Heléne Thomsson, fil dr och organisationskonsult från Thomsson & Partner AB. Hélene är författare av boken ”Kära Vendela : om härskartekniker, mikromakt och maktspel”.

Pris: 2 950 kr exklusive moms, i priset ingår även Helenes bok ”Kära Vendela”. Lunch ingår ej, det finns gott om bra lunchsställen i våra kvarter.

Datum: Seminariet äger rum den 14/11.

Tid: kl. 9-16

Plats: I våra lokaler, Klarabergsgatan 29 plan 1 i centrala Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig till info@karriarkompetens.se så snart som möjligt, vi har begränsat med platser. I din anmälan önskar vi få dina kontakt- och fakturauppgifter. Rubricera din anmälan/mailet med ”MAKT 14 november”.

Avanmälan: Avanmälan kan ske, utan kostnad, senast den 1 november, därefter debiterar vi hela kostnaden. Om du har fått förhinder, så får du gärna skicka en kollega istället.

Fyra timmar och vi kom fram till konkreta åtgärder som hade med vår enhet att göra!

För en tid sedan var jag iväg på ett konferenshotell för att möta en grupp, enhet, som hade en lunch-till-lunch-konferens för att kicka igång verksamhetsåret. Enheten jobbade delvis tillsammans i olika konstellationer och i vissa delar av verksamheten jobbade medarbetare med likasinnade på andra myndigheter i landet. Chefen önskade få hjälp med att starta igång en dialog kring team, roller och engagemang. Karriär & Kompetens fick uppdraget att leda denna process. Vi  tog hjälp av vår dialogduk TEAMDUKEN.

Duken är gjord som så att den engagerar alla runt bordet med konkreta frågeställningar och diskussionspunkter där gruppen runt bordet på ett kreativt och inbjudande sätt behöver engagera sig för att ta sig igenom de olika avsnitten.  Antal runt varje bord är 3-5 personer och allt går på tid. Efter ca 3 timmar är själva dialogduksarbetet klart och därefter tar vi vid och samlar upp vad som har diskuterats runt borden och får ner detta i en handlingsplan för enheten. Därefter indentifieras ett antal fokusområden ”att jobba vidare med” samt varje individ får en individuell handlingsplan att fylla i utifrån de insikter diskussionerna har gett.

I just det här uppdraget var enheten i vissa delar ett tydligt team, beroende på deras specifika uppdrag och de övriga tillhörde enheten, men delade mycket av sin vardag med andra myndigheter. Vi satte de som var tydligt team på enheten tillsammans och övriga delade vi upp i mindre grupper. De sistnämnda hittade sina områden som de kunde diskutera kring och de definierade teamen hade sina områden som de diskuterade. Oavsett gruppindelning fick varje grupp meningsfulla diskussioner som alla utmynnade i konkret handlingsplan som syftade till att öka samarbete, effektivitet och trivsel på enheten.

Efteråt fick jag mail från chefen, som var väldigt nöjd med insatsen:

”Teamduken var en överraskande givande övning som både gamla och nya i teamet hade stor behållning av. Duken gav oss ett strukturerat sätt att komma i mål med många svåra frågor som vi sällan diskuterar till vardags. De flesta i teamet är otåliga och vill ta nästa steg i teamutveckllingen så snart som möjligt!

Tack för en givande dag!”

Det är sådana här dagar som gör det extra roligt att gå till jobbet!

Läs mer om våra dialogdukar här: >>

TeamDuken2017-2.indd