Nytt från oss: Medarbetardialogen

Vi har under en längre tid intensivt arbetat med att ta fram vår MEDARBETARdialog. Ett dialogverktyg/arbetsmaterial som syftar till att skapa samtal, reflektioner och insikter om vad medarbetarskap är, vilket ansvar vi som medarbetare har och hur ett aktivt medarbetarskap påverkar vår organisation, grupp och oss själva.

Vi vet att ett aktivt medarbetarskap som kännetecknas av dialog, öppenhet, tillit, delaktighet, ansvars- och initiativtagande och engagemang stärker och utvecklar organisationen.

Hur ska vi få till stånd detta?

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i fråge-ställningarna och på så sätt ta tillvara på varje medarbetares unika bidrag och kompetens, frigörs den energi som är så avgörande för att få till stånd det aktiva medarbetarskapet.

Ni kan sätta igång direkt!

M-dialogen kommer med en utförlig handledarguide, så att ni i er organisation kan jobba med den själva! Guiden hjälper till med tips och idéer på vad som behöver göras inför, under och efter workshopen.

Själva workshopen behöver ledas av någon, antingen chefen, HR, verksamhetsutvecklare, internkonsulter eller så kan ni ta hjälp av oss på Karriär & Kompetens.

M-dialogen

M-dialogen är ett specialdesignat pappersark med skräddarsydda uppgifter för att skapa en strukturerad dialog kring det aktiva medarbetarskapet och detta görs inom en begränsad tid.

Texten på dialogduken säkerställer att alla deltagare runt materialet kan ta ett aktivt ansvar för varsitt område. Antal deltagare runt varje duk är 4 st och under själva workshopen kan ni vara ”hur många som helst”, uppdelade i grupper om 4.

När övningen är klar, samlas valda delar av diskussionerna upp i storgrupp (så att medarbetarna får en chans att höra vad andra dialoggrupper har diskuterat) och tillsammans tas det fram en gemensam utvecklingsplan som teamet/enheten/avdelningen kan fortsätta arbeta med. Till detta finns även individuella planer som varje medarbetare får för att ta fram sina egna behov av utveckling i rollen.

Mycket tid har lagts på den pedagogiska mångfalden bland uppgifterna för att göra materialet variationsrikt, lekfullt och inspirerande. Dukens innehåll vilar på aktuell forskning och litteratur som finns inom de olika områdena som duken sätter strålkastarna på: engagemang, samarbete, tillit, ansvar, initiativ, öppenhet, mening och gemenskap.

”Mina medarbetare var väldigt positiva och tyckte att workshopen var givande. Alla gillade formatet för att det satte ramar för diskussionerna och fick fram resultat”


De olika diskussionsområdena har en tidsbegränsning för att säkerställa att deltagarna ägnar tiden åt att prata om det som ska pratas om.

Som en bonus, extraövning, finns det även ett antal olika situationer/cases som man kan fördjupa diskussioner inom – antingen i direkt anslutning till själva workshopen eller vid annat tillfälle.

Duken vänder sig till organisationer inom offentlig sektor – stat, kommun och landsting.

När kan vi köpa duken?

Duken går i tryck i nästa vecka och ni kan beställa duken redan nu för att säkerställa att ni får den först av alla! Första leveranserna sker i slutet av mars.

För mer information, prisuppgifter och beställning

Önskar du veta mer, få prisuppgifter eller beställa? Kontakta oss på info@karriarkompetens.se eller ring på 08-41029402.Vad har dessa kvinnor gemensamt?

De har alla gått Kvinna och chef i staten!

Anmäl dig till vårt ledarutvecklingsprogram Kvinna och chef i staten som startar nu i april!  Mer information hittar du här: >>

Mötesplats Kvinna och chef 24 januari 2019

Vi har bjudit in intressanta kvinnor som kommer att bjuda på spännande seminarier kring olika teman som inspiration för vårt ledarskap. Förutom att seminarierna finns det goda möjligheter för dig att underhålla och utveckla ditt professionella nätverk! Vi ses på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm! Var snabb med din anmälan, vi fick fullt hus förra året!

Program 24 januari 2019

9.00 Registrering och kaffe o mingel

9.30 Karriär & Kompetens önskar välkomna!

9:45 Strategier för ett gladare liv!
leila söderholmLeila Söderholm
har lång erfarenhet av att coacha personal till mer glädje och hälsa!  Att lära sig styra hjärnan med olika knep gör att det är lättare att komma dit man vill. Oavsett vad det är man vill, så mår kroppen bra av rörelse, sömn och glädje. Hälsa är en helhet och det finns många enkla förändringar vi kan göra i vår egen vardag för att må så bra som möjligt. Leila blandar humor med djupaste allvar och visar med igenkännande exempel vilken strategi som fungerar för ett gladare liv.

11:20 Den svåra byggnadskonsten – utmaningar med att bygga en ny myndighet! lena leed
Lena Leed lämnade en av våra äldsta myndigheter för att börja som administrativ chef på den nya Jämställdhetsmyndigheten som bildades 1/1 2018.  Lena blev anställd som person nummer 2. Under seminariet kommer Lena dela med sig av sina erfarenheter och sin chefsresa från en av de äldsta till en av våra nyaste myndigheter i landet. Vi får ta del av hur det är att starta upp och bygga en ny verksamhet, med alla dessa möjligheter och utmaningar. Vi kommer att uppehålla oss vid kulturkrockar som uppstår mellan olika professioner, hur hanterar vi olika gruppers olika tolkningar av uppdraget, och hur hitta balansen mellan de operativa och strategiska frågorna.

12.30 Lunch

13.30 Om att skapa en tillåtande kultur!
ulrika todeUlrika Tode
kommer till oss för att dela med sig av sin karriärresa och hur det är att vara annorlunda i den miljön hon befinner sig i. Annorlunda i den bemärkelsen att Ulrika är kvinna, kvinna och chef, ickemilitär och ickeingenjör. Ulrika arbetar på Försvarets materielverk (FMV) som chef för en sektion som vidmakthåller och anskaffar vapensystem till ytstridsfartyg. Ulrika kommer att dela med sig av sina tankar om att skapa en miljö där alla har samma värde och en kultur där man får möjligheten att göra om och göra rätt utan att tappa ansiktet. Häng med på en spännande resa i en annorlunda värld!

14.45 Fika och nätverkande

15.15 Samspel och rävspel på jobbet – arbete i komplexitet!

Åsa Lundquist Coey

Åsa Lundquist Coey, Centre for Outstanding Leadership AB, avslutar dagen med att ge oss ett inspirerande seminarium om hur vi tillsammans tar oss fram i ett ökande komplext organisationslandskap. Syftet är att på ett nytänkande sätt belysa vad vi finns i och få allas axlar att sjunka lite. Vi fokuserar på att förstå vad vi faktiskt gör snarare än vad vi borde göra på en arbetsplats och på vad som får oss att vilja och kunna ta oss vidare i det gemensamma arbetet. Vi skärskådar en hel del myter om arbete och utveckling samt hur vi kan minska på spänning och hålla varandra långtidsfriska. Ur innehållet: Ideal och verklighet, Grusigheter i vardagen, Att vara ledare, chef, medarbetare, coach och medmänniska, Makt, relationer, ångest – hur kultur uppstår, Engagemang och omdöme – reflektion & reflexivitet
16.30 Dagen avslutas

 

Kostnad

3.900 kr/person exkl. moms.
I priset ingår fika och lunch.

Anmäl dig

Genom att maila till kvinnachef@karriarkompetens.se märk din anmälan med 24 januari.

I din anmälan önskar vi även din fakturaadress.

Avboka kan du göra fram till den 15 december, därefter är anmälan bindande.

Behöver du specialkost? Skriv det i din anmälan!

 

PROGRAMMET KVINNA OCH CHEF I STATEN – NY KURS STARTAR DEN 9 APRIL 2019!

kvinna grön öga

Programmet Kvinna och chef  i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Nu startar vi det 18:e programmet! 

Kvinna och chef har kommit att bli ett mycket uppskattat program med hög kvalitet, spännande diskussioner och utveckling av det personliga nätverket. Tidigare kursdeltagare har valt att efter programmet fortsätta hålla kontakt och träffas några gånger per år för att stötta varandra i de olika utmaningar som de står inför. Det äldsta nätverket är 15 år.

Programmet erbjuder:

 • Ny kunskap om organisationer, omvärldsfrågor och ledningsarbete i statsförvaltningen
 • Intensiv träning av centrala chefsuppgifter och ledningsförmågor
 • Fördjupade insikter om dig själv som kvinna och chef
 • Utblickar och spaningsmetoder för att vara med och aktivt utveckla den offentliga sektorn

Utbildningen består av 5 block och äger rum följande datum under 2019:

Block 1: 9-10 april 2019
Block 2: 22-24 maj 2019
Block 3: 5-6 september 2019
Block 4: 14-15 oktober 2019
Block 5: 27-28 november 2019

Varje block är på 2 dagar.
Block 2 startar på kvällen före dag 1 (innebär två övernattningar). Övriga block startar på morgonen och innebär en övernattning.  Förutom programledarna har vi även externa gästföreläsare som kommer och delar med sig av sin expertkunskap.

Antal deltagare

Antal deltagare är max 16 personer.

Pris

57.500 kr exkl. moms (inkluderar  tre tester men exkluderar  internats- och resekostnader)

Anmälan

Maila oss till kvinnachef@karriarkompetens.se eller fyll i formuläret nedan.
Platserna tar snabbt slut, kom därför in med din anmälan så snart du kan.

Mötesplats Kvinna och chef den 24 januari 2019

Samspel & rävspel på jobbet – arbete i  komplexitet

Åsa Lundquist Coey

Åsa Lundquist Coey, Centre for Outstanding Leadership AB, kommer till Mötesplats Kvinna och chef för att ge oss ett  inspirerande seminarium om hur vi tillsammans tar oss fram i ett ökande komplext organisationslandskap. Syftet är att på ett nytänkande sätt belysa vad vi finns i och få allas axlar att sjunka lite …

Här presenteras ett kompletterande perspektiv på arbetslivet med insikter från forskning inom komplexitet, ett tvärvetenskapligt område.

Vi fokuserar på att förstå vad man faktiskt gör snarare än vad man borde göra på en arbetsplats och på vad som får oss att vilja och kunna ta oss vidare i det gemensamma arbetet.

Vi skärskådar en hel del myter om arbete och utveckling samt hur vi kan minska på spänning och hålla varandra långtidsfriska.

Ur innehållet:

 • Ideal och verklighet
 • Grusigheter i vardagen
 • Att vara ledare, chef, medarbetare, coach och medmänniska
 • Makt, relationer, ångest – hur kultur uppstår
 • Engagemang och omdöme – reflektion & reflexivitet

Mötesplats Kvinna och Chef är ett årligt arrangemang som vi på Karriär & Kompetens är väldigt glada och stolta över! Dagen bjuder på inspiration, skratt, eftertanke och erfarenhetsutbyte. Innehållet mellan seminariepunkterna varierar och varje seminarium är på drygt en timme upp mot 1.5 timme, vilket gör att vi har möjligheten att fördjupa och diskutera och smälta det vi får till livs! Förutom en späckad dag bjuds deltagarna på god mat och möjlighet att bygga och underhålla sitt nätverk! Var snabb med din anmälan, dagen är uppskattad!

Vi kommer att hålla till på World Trade Center!

Mötesplats Kvinna och chef den 24 januari 2019!

Den svåra byggnadskonsten – utmaningar med att bygga en ny myndighet!

lena leedLena Leed lämnade en av våra äldsta myndigheter för att börja som administrativ chef på den nya Jämställdhetsmyndigheten som bildades 1/1 2018.  Lena blev anställd som person nummer 2.

Under seminariet kommer Lena dela med sig av sina erfarenheter och sin chefsresa från en av de äldsta till en av våra nyaste myndigheter i landet.

Vi får ta del av hur  det är att starta upp och bygga en ny verksamhet, med alla dessa möjligheter och utmaningar. Vi kommer att uppehålla oss vid kulturkrockar som uppstår mellan olika professioner, hur hanterar vi olika gruppers olika tolkningar av uppdraget, och hur hitta balansen mellan de operativa och strategiska frågorna.

Mötesplats Kvinna och Chef är ett årligt arrangemang som vi på Karriär & Kompetens är väldigt glada och stolta över! Dagen bjuder på inspiration, skratt, eftertanke och erfarenhetsutbyte. Innehållet mellan seminariepunkterna varierar och varje seminarium är på drygt en timme upp mot 1.5 timme, vilket gör att vi har möjligheten att fördjupa och diskutera och smälta det vi får till livs! Förutom en späckad dag bjuds deltagarna på god mat och möjlighet att bygga och underhålla sitt nätverk! Var snabb med din anmälan, dagen är uppskattad!

Vi håller till på World Trade Center.

Afternoon tea om vår TILLITsduk

afternoontea okt

Vill du veta mer om TILLITsduken?

Välkommen till vårt afternoon tea den 15 oktober kl. 14-1630 i våra lokaler i centrala Stockholm.

Vi kommer att visa hur TILLITsduken fungerar, hur ni kan jobba med den i er organisation och det kommer även att finnas möjlighet att diskutera TILLIT tillsammans.

Vi dukar upp te (och kaffe för den som önskar) och goda tillbehör.

Pris: 0 kr (en no-show avgift om 300 kr tas ut om du uteblir utan att meddela förhinder innan)

Särskild kost? Skriv in det i din anmälan!

Målgrupp: Du arbetar inom offentlig sektor.

Du anmäler dig till info@karriarkompetens.se och i rubrikraden skriver du TILLIT. Vi har begränsat med plats, så först till kvarn är det som gäller!

Mötesplats Kvinna och chef den 24 januari 2019

ulrika todeVi har bjudit in Ulrika Tode som kommer att dela med sig av sin karriärresa och hur det är att vara annorlunda i den miljön hon befinner sig i.

Annorlunda i den bemärkelsen att Ulrika är kvinna, kvinna och chef, ickemilitär och ickeingenjör. Ulrika arbetar på Försvarets materielverk (FMV) som chef för en sektion som vidmakthåller och anskaffar vapensystem till ytstridsfartyg.

Ulrika har tidigare varit chef för Gripen programledning, platschef för byggnationen av försvarsmaktens Camp i Mali och har haft andra chefspositioner inom FMV.

Ulrika kommer att dela med sig av sina tankar om att skapa en miljö där alla har samma värde och en kultur där man får möjligheten att göra om och göra rätt utan att tappa ansiktet. Häng med på en spännande resa i en annorlunda värld!

Mötesplats Kvinna och Chef är ett årligt arrangemang som vi på Karriär & Kompetens är väldigt glada och stolta över! Dagen bjuder på inspiration, skratt, eftertanke och erfarenhetsutbyte. Innehållet mellan seminariepunkterna varierar och varje seminarium är på drygt en timme upp mot 1.5 timme, vilket gör att vi har möjligheten att fördjupa och diskutera och smälta det vi får till livs! Förutom en späckad dag bjuds deltagarna på god mat och möjlighet att bygga och underhålla sitt nätverk! Var snabb med din anmälan, dagen är uppskattad!

Vi håller till på World Trade Center. Detaljerat program kommer inom kort!

Boka 24 januari 2019 redan nu!

Mötesplats Kvinna och chef 2019 blir den 24 januari!

Vi har precis spikat föreläsarna till vår mötesplats och programmet håller som bäst på att sättas!

leila söderholmEn av de inbjudna föreläsarna är Leila Söderholm som har lång erfarenhet av att coacha personal till mer glädje och hälsa! Hon blandar humor med djupaste allvar och visar med igenkännande exempel vilken strategi som fungerar för ett gladare liv. Att lära sig styra hjärnan med olika knep gör att det är lättare att komma dit man vill. Oavsett vad det är man vill, så mår kroppen bra av rörelse, sömn och glädje. Hälsa är en helhet och det finns många enkla förändringar vi kan göra i vår egen vardag för att må så bra som möjligt.

Förutom Leilas inspirationsföreläsning kommer vi att, som tidigare år, varva seminarier med kvinnliga chefers karriärresor och deras olika vinklingar, med utrymme för dig att nätverka och utbyta tankar och idéer! Vi är väldigt glada och stolta (även detta år) över vårt program och vi hoppas att du kommer att få mycket inspiration och påfyllnad denna dag!

Kostnad: 3,900 kr exkl. moms (i priset ingår konferensavgift, morgonfika, lunch och eftermiddagsfikabuffet).

Var snabb med din anmälan, platserna brukar snabbt gå åt.

Anmäl dig till info@karriarkompetens.se och skriv mötesplats 24 januari i rubrikraden.
Om du har några speciella kostbehov – meddela oss detta i din anmälan.

Vi ses!

 

 

Aktiviteter i höst

Förändringens Fyra Rum – support i konstant förändring

Den 18 oktober 2018

Varje organisation har behov av ett tillräckligt öppet och ärligt arbetsklimat för att meningsfulla dialoger om mål, arbetssätt och resultat ska ske kontinuerligt.

Denna Workshop bygger på Förändringens Fyra Rum som beskriver vad som händer i individer, grupper och organisationer i förändring, ett praktiskt och effektivt  tankeverktyg som på ett påtagligt sätt kan bidra till ett sådant arbetsklimat.

Situationer där teorin och dess verktyg är användbar är t ex i

 • Förändringsarbete/Förändringsledning
 • Utveckling av psykosocial arbetsmiljö
 • Handledning och coachning
 • Arbetsgruppers utveckling

Workshopen varvar föreläsning och reflektion i samspel med deltagarna.

Efter dagen har du både teoretisk kunskap om Förändringens Fyra Rum och uppslag till praktisk användning i vardagen.

Workshopen leds av Marianne Nilsson.

Tid: 9-16, kaffe och smörgås står uppdukat från kl. 8:30

Kostnad: 3200 kr/deltagare exkl. moms

 

Anmäl dig till info@karriarkompetens.se

workshop1

Hantera maktspel, en del av ledarskapet?

Den 23 november 2018

Vilka medel använder du för att styra andra? Hur möter du andra som försöker styra och begränsa sin omgivning på sätt som du inte tycker är okej? Använder du själv härskartekniker? Kan du få stopp på andras härskartekniker och har du metoder för att arbeta förebyggande i din grupp? Efter detta seminarium vet du vad makt, maktspel och härskartekniker egentligen är. Än viktigare: Du får med dig verktyg för att både förebygga och hantera oönskade härskartekniker och maktspel i arbetsgruppen eller kanske ledningsgruppen. Du får också en ökad förståelse för hur du själv kan använda makt på ett mer framgångsrikt sätt i mellanmänskliga sammanhang.

För de deltagare som så önskar följs dagen av en workshop dagen efter. Under denna workshop arbetar vi aktivt med metoder och tränar på de verktyg som krävs för att hantera och förebygga oönskade härskartekniker och själv kunna styra på ett optimalt sätt.

Workshopen leds av Helene Thomsson.

Tid: 9-16, kaffe och smörgås står uppdukat från kl. 8:30

Kostnad: 3200 kr/deltagare exkl. moms

Anmäl dig till info@karriarkompetens.se

%d bloggare gillar detta: