GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Ta hand om dig och dina nära och kära – så ses vi nästa år!
Följer du länken >> kommer du till vårt senaste nyhetsbrev!

Ha det gott!
/Cecilia och Maria

Mötesplats Kvinna och chef den 27 januari 2021 – välkommen!

Visst blir Mötesplats Kvinna och chef av även i år! Vi vägrar att släppa goda traditioner och i dessa tider är just att hålla fast vid traditioner en viktig del för det mentala välbefinnandet!  Den 27 januari öppnar vi våra digitala dörrar och ser fram emot att få välkomna dig till en dag fylld med gemenskap, inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte!

Mötesplats Kvinna och chef vägrar låta covid-19 sätta stopp för årets höjdpunkt – dagen då vi möts för att samtala, bekräfta, skratta och lära oss av varandra inom det så komplexa uppdraget som att vara chef och leda verksamhet! Vi hoppas och räknar med att du vill komma – dagen kommer att köras digitalt. På zoom. 

Många är ni som har varit med på Mötesplats genom åren och tillsammans har ni förgyllt dagen på det absolut bästa sättet vi tror och hoppas att vi får se er med oss även denna mötesplats! Till detta tillfälle, har vi bjudit in tre spännande föreläsare och utöver deras pass kommer vi även att skapa utrymme för spännande bordsdiskussioner för erfarenhetsutbyte samt självklart ge utrymme till pauser. Bordsdiskussionerna blir i så kallade break-out-rooms, där ni möts i mindre grupper för att kunna fördjupa och reflektera kring vad ni har hört.

Du behöver inte ha gått vårt program Kvinna och chef i staten eller vara med i våra chefsnätverk för att delta på Mötesplats. Är du kvinna och chef, är du välkommen!

Programmet den 27 januari 2021:
Hållpunkter – för mer info – fortsätt längre ner i brevet.

9.15 – Karriär & Kompetens önskar välkomna!
9.30 – Få till en engagerande företagskultur! 
Linda liknar organisationer vid en stor stafett där varje medarbetare har huvudrollen på sin sträcka. Hon föreläser passionerat om hur vi skapar och driver en engagerad företags-kultur där människor arbetar tillsammans – inte bara samtidigt. Hon kommer också att paketera upp kulturens fyra hörnstenar för att förstå vad kultur är och vad den består av. Föreläsningen är en inspirerande upp-levelse med underbar energi, många härliga skratt – och givetvis laddad med konkreta verktyg för hur vi ska lyckas tillsammans!

Linda Hammarstrand kommer till oss med över 20 års erfarenhet av kommunikation och HR i bagaget. Hon har arbetat med Stena-sfärens värdegrund och affärsfilosofi och har implementerat den för koncernens 22 000 medarbetare. Hon har också varit Director of Passion i Clarion Hotels ledningsgrupp med målet att göra Clarion Hotel till Nordens mest attraktiva arbetsgivare. Nu är hon en av de populäraste och mest anlitade föreläsare när det kommer till företagskultur.
11.00 – Bordsdiskussioner
11.30 LUNCH
12.30 Demokratins vara eller icke vara!
Katarina Barrling, IPF, docent i statsvetenskap och verksam vid IPF, kommer att ta med oss på en spännande resa om demokratins vara eller icke vara. Demokratin är i dag ifrågasatt. Och kritiken kommer från vitt skilda håll, och kraven är motstridiga krav. Å ena sidan: de som vill ha mer folkstyrelse, ofta kallade populister: de menar att samhällets makthavare inte vill folkets bästa och att makten bör återföras till folket. Å andra sidan: de som vill ha mindre folkstyrelse. Folket är inte tillräckligt kompetent, varken moraliskt eller intellektuellt, och folkets makt bör därför inskränk-as. Kritikens dubbelhet grundar sig i den moderna västerländska demo-kratins mångbottnade natur och de målkonflikter som följer av denna. Målkonflikter som vi för demokratins överlevnad måste klara av att bemöta.

Katarina Barrling är statsvetare och forskare och och disputerade 2004 på en studie om svenska riksdagspartiers självbilder och partikulturer. 
14.00 Gemensam fika och digitalt mingel
14.30 Tydligt ledarskap och värderingsarbete!
Gunilla Osswald, vd, BioArctic, kommer till oss för att ge sin syn på vilka framgångsfaktorer som är avgörande för att lyckas som ledare. Gunilla delar generöst med sig av sina erfarenheter av att leda forskningsorganisationer som bryter helt ny mark – i med- och motgång och hur viktigt värderings-arbetet och tydligt ledarskap är för att utveckla organisationer.  Vi kommer att få ta del av lärdomar av att bl. a leda ett större förändrings-arbete och samarbets-projekt. Gunillas starka vision om hur viktigt värderingsarbetet är gjorde dem till vinnare av Allbrightpriset nu i oktober. Om detta och mycket mer kommer vi att få ta del av under Gunillas föreläsning.

Gunilla Osswald har lång erfarenhet av att leda inom läkemedelsindustrin, tidigare jobbade hon på ledande positioner inom AstraZenecas forskning. När det dramatiska beskedet om nedläggningen av forskningen i Södertälje kom den 2 februari 2012 fick Gunilla Osswald uppdraget att leda hela avvecklingen.
16.00 Avslutande reflektioner
16.30 Tackåhej!

Pris:
I år kostar Mötesplats Kvinna och chef 2.900 kr exkl. moms. I priset ingår Mötesplats Kvinna och chef-muggen – som du kommer att få hemskickad och som vi kommer att använda när vi möts på Mötesplatsen 😊. 

Plats:
Vi kommer att hålla till på Zoom – du får en inbjudan/länk i mitten av januari 2021.

Anmälan:
Maila din anmälan till kvinnachef@karriarkompetens.se – vi behöver din fakturaadress och adress till vilken vi kan skicka Kvinna och chef-muggen. Avanmäla dig kan du göra utan kostnad fram till den 15 december.

Mer info:
Vill du veta mer eller prata med oss – ring oss på 08-41029402.

Hjärtligt välkommen till Mötesplats den 27 januari!
Ta hand om dig, du är viktig!

Cecilia Frank och Maria Winsnes

Premiär för våra digitala dukar

Hoppas allt är bra med dig – med oss på Karriär & Kompetens är det fint! September/oktober startade igång med dunder och brak och vi har fått vara ute och träffat livs levande människor i olika projekt – allt från teamutveckling, ledningsgruppsutveckling och olika utbildningar. Det är som balsam för en konsultsjäl!

I slutet på september startade vi dessutom upp en ny omgång av vårt ledarutecklingsprogram Kvinna och chef i staten och det känns väldigt speciellt att vi faktiskt fick mötas i ett och samma rum. Tänk att det som var så naturligt och självklart förut, inte är det längre i dessa märkliga tider?

Något annat som inte är självklart är hur morgondagens arbetsliv ser ut – är hemarbetet här för att stanna och i så fall, i vilket format?

Många av de chefer som vi möter idag, tror inte att vi kommer att gå tillbaka fullt ut så som det en gång var, utan att en del av arbetet kommer att göras fortsatt på distans. Både chef och medarbetare pekar på en hel del vinster med nuvarande arbetssätt, men också de utmaningar som det innebär att inte ses fysiskt. Med den sociala distansen upplever många en rädsla för att de spontana interaktionerna blir färre och det vardagliga kittet blir mindre.

Det är en utmaning att få till interaktivitet, spontanitet och gemensamt lärande. Utmaningen många ser är att medledarskapet hamnar lite åt sidan, arbetsplatsmöten blir mer av informationsmöten till förmån för att chefen ”sänder” från sin kammare.

Nu har vi haft ett halvår av ”hur ska vi arbeta för att klara våra uppdrag?” och nu kommer vi till andra halvan av året där frågan om ”Hur säkerställer vi att vi mår bra? Lär av varandra? Tar ansvar för helheten, det som ligger utanför just mina kärnuppgifter? Hur skapar vi tillit till varandra när vi inte ses?” Och ”hur ska vi leda som chefer? Hur stärker vi tillit till teamet och mellan oss chefskollegor när vi inte kan ses på daglig basis?

Ja många är frågorna om det som handlar om det mellanmänskliga och svaret – ja det har ni själva – ni behöver hitta formerna för att diskutera detta.

För detta är en utmaning.

För att få igång en konstruktiv dialog om dessa frågor, har vi låtit digitalisera våra dialogdukar – Tillitsduken – om att leda och styra med tillit samt Medarbetardialogen! De digitala verktygens olika frågeställningar leder er framåt i diskussionerna och ni har skapat en arena för dialog om det som är viktigt och en utmaning för just er, dessutom landar diskussionerna i en utvecklingsplan om hur ni vill gå vidare.

Så här går det till:
Ni köper de dukar ni behöver (runt varje duk samlas ni 4 st digitalt). Ni använder er av den digitala kanal som ni dagligdags använder för att kommunicera med varandra. Ni startar tillsammans i storgrupp, för att sedan i mindre grupper om fyra, gå ut separata digitala rum, där ni arbetar metodiskt och engagerat kring dukens olika områden. När ni är klara återsamlas ni och fångar upp olika viktiga frågeställningar och tillsammans skapar ni en utvecklingsplan för fortsatt arbete om hur ni vill ha det framåt.

Dukarna (Tillitsduken (målgrupp chefer) och Medarbetardialogen (målgrupp chefskollektivet och medarbetare/team) går att köpa rakt över disk (en duk räcker till fyra personer) och tillsammans med en handledning, som ni får när ni köper digitala dialogduken, kan ni ta er an frågorna så snart ni önskar. Vid beställning av endast dukar – räknas det som arbetsmaterial.  Vill ni så kan ni även få hjälp av oss med modereringen/processledningen av duken. Hör av dig om du vill veta mer.

Ni som tidigare har använt er av våra dialogdukar, kan med fördel göra det igen! Med de nya förutsättningarna kommer frågeställningarnas innebörd och svaren se annorlunda ut än när ni sist använde er av dem.

Det är viktigt att vi fortsätter med en ömsesidig dialog, får samspela och diskutera vårt uppdrag, arbetssätt, syn på tillit, processer, samspel och kollegor. Kanske ännu viktigare idag, än igår.

Vill du veta mer? Ring oss på 0708-836480 så berättar vi gärna mer!

Save the date

Den 27e januari 2021 möts vi på MÖTESPLATS KVINNA OCH CHEF – årets inspirationsdag!

Just nu håller vi på med den sista planeringen inför 2021s mötesplats. Vi vägrar att släppa goda traditioner och i dessa tider är just att hålla fast vid traditioner en viktig del för det mentala välbefinnandet! Många år har Mötesplats varit ett energigivande inslag under mörka vinterhalvåret, så även nästa år. Vi har bokat World Trade Center (”vårt rum”) och planerar för att vi ska vara där!

Under rådande omständigheter kommer vi så klart att ta hänsyn till de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, så den 15 december fattar vi ett beslut om vi kan köra live eller om vi får göra det till en digital mötesplats. Du kan även avboka dig fram till dess, utan kostnad. Kör vi LIVE och du inte kommer kunna komma till oss, kommer du kunna vara med digitalt. Som Cecilia och jag säger ”allt löser sig” – bara vi får hålla i vår tradition av Mötesplats!

Även i år kommer vi att ha en EARLY BIRD-rabatt, vi återkommer om den och programmet inom kort! Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vår hemsida!

Så, tillsammans med dig håller vi traditionen igång – boka in datumet redan idag – 27 januari 2021!

Låt oss kicka igång hösten tillsammans!

Vi har bjudit in Linda Hammarstrand den 28 augusti för att sparka igång oss och hösten. Vi hoppas att du vill hänga på. Webinariet är gratis och vi kommer att hålla till på Zoom.

Tillsammans med dig vill vi kick-off hösten på bästa sätt och vem är bäst lämpad för detta om inte Linda? Linda delar med sig av sin energi som sträcker sig från Göteborg till där du är.  Linda och webinariet kommer att bjuda på en minst sagt inspirerande upplevelse med underbar energi, många härliga skratt – och givetvis även förse oss med konkreta verktyg för hur vi ska lyckas tillsammans!

Linda liknar organisationer vid en stor stafett där varje medarbetare har huvudrollen på sin sträcka. Hon föreläser passionerat om hur man skapar och driver en engagerad företagskultur där människor arbetar tillsammans – inte bara samtidigt. Att känna sig engagerad, motiverad – och i bästa fall passionerad är en dröm för många, men också en vardag för andra. Frågan är – hur skapar vi det?

Linda Hammarstrand kommer till oss med över 20 års erfarenhet av kommunikation och HR i bagaget. Hon har arbetat med Stena-sfärens värdegrund och affärsfilosofi och implementerat den för koncernens 22 000 medarbetare. Hon har också varit Director of Passion i Clarion Hotels Ledningsgrupp med målet att göra Clarion Hotel till Nordens mest attraktiva arbetsgivare. 

Välkommen till vårt kostnadsfria webinarium den 28 augusti kl. 8-9!

Detta vill du inte missa! 

För att vara med denna fredagmorgon behöver du anmäla dig till mw@karriarkompetens.se så snart som möjligt – skriv ”28 augusti” i ämnesraden. Webinariet äger rum på Zoom och du får inbjudan till det veckan innan.

Glad sommar, vi ses i augusti – gärna den 28e till att börja med 🙂

Ta hand om dig, du är viktig! Hälsar Maria och Cecilia

Kvinna och chef i staten – ett program som du har nytta av långt efter kursavslut

”Efter ett antal år som chef och ledare kände jag ett behov av att utveckla mig. För att kunna utvecklas behövde jag ta reda på min status som chef/ledare, dvs. jag behövde ta reda på vad jag var bra på och vad jag kunde göra bättre. Jag kände också att jag behövde fylla på med nya intryck och kunskaper för att hitta den rätta glöden igen.

Jag sökte efter olika kurser och fastnade slutligen för programmet ”Kvinna och chef i staten”. Det som lockade mig var dels själva upplägget som motsvarade mina behov av personlig utveckling, dels att utbildningen endast var för kvinnor.

Hur upplevde jag utbildningen?

Redan vid första kurstillfället märkte jag hur annorlunda det kändes jämfört med tidigare kurser. Trots att det var för mig okända människor, både kursledare och kursdeltagare, kände jag direkt en gemenskap, öppenhet och prestigelöshet vilket var genomgående för hela kursen. Denna härliga gruppkänsla bidrog till att det kändes helt naturligt att lyfta egna utmaningar till gruppen för att få goda råd, något som gav utbildningen en extra dimension.

Kvaliteten på utbildningen var genomgående mycket hög. Kursledarna och föreläsarna var mycket kompetenta och kunde på ett inspirerande och rolig sätt leda oss igenom både teori och praktik.

Nätverk

Men det absolut viktigaste som jag tar med mig från utbildningen är mitt nya nätverk som består av kompetenta kvinnliga chefer som jag lärde känna under kursen. Ett nätverk som kommer att ge mig kraft och inspiration många år efter att kursen tagit slut.

Vad har utbildningen gett mig i min roll som chef ?

Utbildningen har främst gett mig en känsla av trygghet i att jag faktiskt duger som chef och ledare. Jag har dessutom fått mycket ny kunskap om hur jag kan göra saker annorlunda för att på ett bättre sätt nå de resultat som jag vill uppnå. Det bästa av allt är emellertid att jag fått tillgång till ett nätverk med kompetenta kvinnliga chefer som kommer att inspirera och utveckla mig och mitt ledarskap under många år framöver.”

Här är ett av de vittnesmål som vi har fått från våra deltagare som har gått ledarutvecklingsprogrammet Kvinna och chef i staten. Programmet består av 5 block – 2 dagar vardera – varje block tar upp olika teman, se nedan.

Block 1: 29-30 september 2020 – Organisation
Block 2: 21-23 oktober 2020 – Jag själv
Block 3: 25-26 november 2020 – Att vara chef i staten
Block 4: 19-20 januari 2021 – Att leda medarbetare
Block 5: 10-11 mars 2021 – Strategiskt ledarskap i staten

Varje block är på 2 dagar.
Block 2 startar på eftermiddagen  (innebär två övernattningar). Övriga block startar på morgonen och innebär en övernattning.  Förutom programledarna har vi även externa gästföreläsare som kommer och delar med sig av sin expertkunskap.

Välkommen in med er anmälan!

Vill du få kontakt med oss? Vi nås på 08-41029402 eller kvinnachef@karriarkompetens.se

Kvinna och chef i staten – start januari 2020

Programmet Kvinna och chef  i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Nu startar vi det 19:e programmet! 

Kvinna och chef har kommit att bli ett mycket uppskattat program med hög kvalitet, spännande diskussioner och utveckling av det personliga nätverket. Tidigare kursdeltagare har valt att efter programmet fortsätta hålla kontakt och träffas några gånger per år för att stötta varandra i de olika utmaningar som de står inför. Det äldsta nätverket är 15 år.

Programmet erbjuder:

  • Ny kunskap om organisationer, omvärldsfrågor och ledningsarbete i statsförvaltningen
  • Intensiv träning av centrala chefsuppgifter och ledningsförmågor
  • Fördjupade insikter om dig själv som kvinna och chef
  • Utblickar och spaningsmetoder för att vara med och aktivt utveckla den offentliga sektorn

Utbildningen består av 5 block och äger rum följande datum under 2020:

Block 1: 28-29 januari 2020 – Organisation
Block 2: 3-5 mars 2020 – Jag själv
Block 3: 21-22 april 2020 – Att vara chef i staten
Block 4: 2-3 juni 2020 – Att leda medarbetare
Block 5: 8-9 september  2020 – Strategiskt ledarskap i staten

Varje block är på 2 dagar.
Block 2 startar på kvällen före dag 1 (innebär två övernattningar). Övriga block startar på morgonen och innebär en övernattning.  Förutom programledarna har vi även externa gästföreläsare som kommer och delar med sig av sin expertkunskap.

Pris

59.500 kr exkl. moms (inkluderar  tre tester men exkluderar  internats- och resekostnader)

Anmälan

Maila oss till kvinnachef@karriarkompetens.se 
Platserna tar snabbt slut, kom därför in med din anmälan så snart du kan.

Boka i din kalender nästa Mötesplats Kvinna och chef: 30 januari 2020!

Nu är planeringen igång för nästa Mötesplats Kvinna och chef i staten.

Datum: 30 januari 2020

Plats: centrala Stockholm

BOKA in i kalendern redan nu! Vi återkommer med spännande namn som vi har glädjen att få boka in till denna härliga dag!

Du kommer väl?

Förra året fick vi bland lyssna till och bli inspirerade av Leila Söderholm. Hon möttes av Eric Claptons låt Layla i högtalarna och blev så här glad:

Medarbetardialogen – vårt verktyg för att utveckla det aktiva medarbetarskapet

Nu är den här! Vår efterlängtade M-dialog! Ett arbetsmaterial för att främja aktivt medarbetarskap, delaktighet, ansvar och tillit. Arbetsmaterialet är självinstruerande – ni behöver ingen extern part för att processa arbetet.
Om ni önskar få hjälp av oss går det givetvis också bra, men tanken och upplägget är sådant att ni själva ska kunna jobba med materialet!

Duken är framtagen för att användas inom kommun-, landsting och stat.

Läs mer här >>


Nytt från oss: Medarbetardialogen

Vi har under en längre tid intensivt arbetat med att ta fram vår MEDARBETARdialog. Ett dialogverktyg/arbetsmaterial som syftar till att skapa samtal, reflektioner och insikter om vad medarbetarskap är, vilket ansvar vi som medarbetare har och hur ett aktivt medarbetarskap påverkar vår organisation, grupp och oss själva.

Vi vet att ett aktivt medarbetarskap som kännetecknas av dialog, öppenhet, tillit, delaktighet, ansvars- och initiativtagande och engagemang stärker och utvecklar organisationen.

Hur ska vi få till stånd detta?

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i fråge-ställningarna och på så sätt ta tillvara på varje medarbetares unika bidrag och kompetens, frigörs den energi som är så avgörande för att få till stånd det aktiva medarbetarskapet.

Ni kan sätta igång direkt!

M-dialogen kommer med en utförlig handledarguide, så att ni i er organisation kan jobba med den själva! Guiden hjälper till med tips och idéer på vad som behöver göras inför, under och efter workshopen.

Själva workshopen behöver ledas av någon, antingen chefen, HR, verksamhetsutvecklare, internkonsulter eller så kan ni ta hjälp av oss på Karriär & Kompetens.

M-dialogen

M-dialogen är ett specialdesignat pappersark med skräddarsydda uppgifter för att skapa en strukturerad dialog kring det aktiva medarbetarskapet och detta görs inom en begränsad tid.

Texten på dialogduken säkerställer att alla deltagare runt materialet kan ta ett aktivt ansvar för varsitt område. Antal deltagare runt varje duk är 4 st och under själva workshopen kan ni vara ”hur många som helst”, uppdelade i grupper om 4.

När övningen är klar, samlas valda delar av diskussionerna upp i storgrupp (så att medarbetarna får en chans att höra vad andra dialoggrupper har diskuterat) och tillsammans tas det fram en gemensam utvecklingsplan som teamet/enheten/avdelningen kan fortsätta arbeta med. Till detta finns även individuella planer som varje medarbetare får för att ta fram sina egna behov av utveckling i rollen.

Mycket tid har lagts på den pedagogiska mångfalden bland uppgifterna för att göra materialet variationsrikt, lekfullt och inspirerande. Dukens innehåll vilar på aktuell forskning och litteratur som finns inom de olika områdena som duken sätter strålkastarna på: engagemang, samarbete, tillit, ansvar, initiativ, öppenhet, mening och gemenskap.

”Mina medarbetare var väldigt positiva och tyckte att workshopen var givande. Alla gillade formatet för att det satte ramar för diskussionerna och fick fram resultat”


De olika diskussionsområdena har en tidsbegränsning för att säkerställa att deltagarna ägnar tiden åt att prata om det som ska pratas om.

Som en bonus, extraövning, finns det även ett antal olika situationer/cases som man kan fördjupa diskussioner inom – antingen i direkt anslutning till själva workshopen eller vid annat tillfälle.

Duken vänder sig till organisationer inom offentlig sektor – stat, kommun och landsting.

När kan vi köpa duken?

Duken går i tryck i nästa vecka och ni kan beställa duken redan nu för att säkerställa att ni får den först av alla! Första leveranserna sker i slutet av mars.

För mer information, prisuppgifter och beställning

Önskar du veta mer, få prisuppgifter eller beställa? Kontakta oss på info@karriarkompetens.se eller ring på 08-41029402.%d bloggare gillar detta: