Oktober 2021 startar vi det 21:a programmet av Kvinna och chef i staten!

Programmet Kvinna och chef  i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom statsförvaltningen. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap. Programmet Kvinna och chef har kommit att bli ett mycket uppskattat ledarutvecklingsprogram. Återkopplingar vi får från deltagare vittnar om hög kvalitet, spännande diskussioner och utveckling av det personliga nätverket. Tidigare program har valt att fortsätta hålla kontakt, genom nätverk, och träffas några gånger per år för att stötta varandra i de olika utmaningar som man står inför. Det äldsta nätverket är 16 år. Vi på Karriär & Kompetens processleder majoriteten av dem.