Mötesplats Kvinna och chef den 27 januari 2021 – välkommen!

Foto av fauxels pu00e5 Pexels.com

Visst blir Mötesplats Kvinna och chef av även i år! Vi vägrar att släppa goda traditioner och i dessa tider är just att hålla fast vid traditioner en viktig del för det mentala välbefinnandet!  Den 27 januari öppnar vi våra digitala dörrar och ser fram emot att få välkomna dig till en dag fylld med gemenskap, inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte!

Mötesplats Kvinna och chef vägrar låta covid-19 sätta stopp för årets höjdpunkt – dagen då vi möts för att samtala, bekräfta, skratta och lära oss av varandra inom det så komplexa uppdraget som att vara chef och leda verksamhet! Vi hoppas och räknar med att du vill komma – dagen kommer att köras digitalt. På zoom. 

Många är ni som har varit med på Mötesplats genom åren och tillsammans har ni förgyllt dagen på det absolut bästa sättet vi tror och hoppas att vi får se er med oss även denna mötesplats! Till detta tillfälle, har vi bjudit in tre spännande föreläsare och utöver deras pass kommer vi även att skapa utrymme för spännande bordsdiskussioner för erfarenhetsutbyte samt självklart ge utrymme till pauser. Bordsdiskussionerna blir i så kallade break-out-rooms, där ni möts i mindre grupper för att kunna fördjupa och reflektera kring vad ni har hört.

Du behöver inte ha gått vårt program Kvinna och chef i staten eller vara med i våra chefsnätverk för att delta på Mötesplats. Är du kvinna och chef, är du välkommen!

Programmet den 27 januari 2021:
Hållpunkter – för mer info – fortsätt längre ner i brevet.

9.15 – Karriär & Kompetens önskar välkomna!
9.30 – Få till en engagerande företagskultur! 
Linda liknar organisationer vid en stor stafett där varje medarbetare har huvudrollen på sin sträcka. Hon föreläser passionerat om hur vi skapar och driver en engagerad företags-kultur där människor arbetar tillsammans – inte bara samtidigt. Hon kommer också att paketera upp kulturens fyra hörnstenar för att förstå vad kultur är och vad den består av. Föreläsningen är en inspirerande upp-levelse med underbar energi, många härliga skratt – och givetvis laddad med konkreta verktyg för hur vi ska lyckas tillsammans!

Linda Hammarstrand kommer till oss med över 20 års erfarenhet av kommunikation och HR i bagaget. Hon har arbetat med Stena-sfärens värdegrund och affärsfilosofi och har implementerat den för koncernens 22 000 medarbetare. Hon har också varit Director of Passion i Clarion Hotels ledningsgrupp med målet att göra Clarion Hotel till Nordens mest attraktiva arbetsgivare. Nu är hon en av de populäraste och mest anlitade föreläsare när det kommer till företagskultur.
11.00 – Bordsdiskussioner
11.30 LUNCH
12.30 Demokratins vara eller icke vara!
Katarina Barrling, IPF, docent i statsvetenskap och verksam vid IPF, kommer att ta med oss på en spännande resa om demokratins vara eller icke vara. Demokratin är i dag ifrågasatt. Och kritiken kommer från vitt skilda håll, och kraven är motstridiga krav. Å ena sidan: de som vill ha mer folkstyrelse, ofta kallade populister: de menar att samhällets makthavare inte vill folkets bästa och att makten bör återföras till folket. Å andra sidan: de som vill ha mindre folkstyrelse. Folket är inte tillräckligt kompetent, varken moraliskt eller intellektuellt, och folkets makt bör därför inskränk-as. Kritikens dubbelhet grundar sig i den moderna västerländska demo-kratins mångbottnade natur och de målkonflikter som följer av denna. Målkonflikter som vi för demokratins överlevnad måste klara av att bemöta.

Katarina Barrling är statsvetare och forskare och och disputerade 2004 på en studie om svenska riksdagspartiers självbilder och partikulturer. 
14.00 Gemensam fika och digitalt mingel
14.30 Tydligt ledarskap och värderingsarbete!
Gunilla Osswald, vd, BioArctic, kommer till oss för att ge sin syn på vilka framgångsfaktorer som är avgörande för att lyckas som ledare. Gunilla delar generöst med sig av sina erfarenheter av att leda forskningsorganisationer som bryter helt ny mark – i med- och motgång och hur viktigt värderings-arbetet och tydligt ledarskap är för att utveckla organisationer.  Vi kommer att få ta del av lärdomar av att bl. a leda ett större förändrings-arbete och samarbets-projekt. Gunillas starka vision om hur viktigt värderingsarbetet är gjorde dem till vinnare av Allbrightpriset nu i oktober. Om detta och mycket mer kommer vi att få ta del av under Gunillas föreläsning.

Gunilla Osswald har lång erfarenhet av att leda inom läkemedelsindustrin, tidigare jobbade hon på ledande positioner inom AstraZenecas forskning. När det dramatiska beskedet om nedläggningen av forskningen i Södertälje kom den 2 februari 2012 fick Gunilla Osswald uppdraget att leda hela avvecklingen.
16.00 Avslutande reflektioner
16.30 Tackåhej!

Pris:
I år kostar Mötesplats Kvinna och chef 2.900 kr exkl. moms. I priset ingår Mötesplats Kvinna och chef-muggen – som du kommer att få hemskickad och som vi kommer att använda när vi möts på Mötesplatsen 😊. 

Plats:
Vi kommer att hålla till på Zoom – du får en inbjudan/länk i mitten av januari 2021.

Anmälan:
Maila din anmälan till kvinnachef@karriarkompetens.se – vi behöver din fakturaadress och adress till vilken vi kan skicka Kvinna och chef-muggen. Avanmäla dig kan du göra utan kostnad fram till den 15 december.

Mer info:
Vill du veta mer eller prata med oss – ring oss på 08-41029402.

Hjärtligt välkommen till Mötesplats den 27 januari!
Ta hand om dig, du är viktig!

Cecilia Frank och Maria Winsnes

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.