Försäkringskassans förändringsarbete

I september hade vårt Nätverk för kompetensförsörjning besök av Andreas Larsson, Försäkringskassan. Andreas har varit projektledare för ett omfattande förbättringsarbete som syftat till att förenkla och öka kvaliteten på sjukförsäkringsprocessen. Att förändringsarbetet är komplext förstår vi när han sätter in det i ett sammanhang. Det duger inte med att skruva ”bara” i Försäkringskassans process, utan […]