NYHET! TILLITSDUKEN!

”En tillitsbaserad styrning syftar till att minska onödig kontroll i offentlig finansierad verksamhet och bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och därmed öka kvaliteten i våra tjänster”

tillit 3Tillitsbaserad styrning minskar överlastning i organisationer. Tjänstemän kan lägga mer fokus på sitt verkliga uppdrag i stället för att ägna sig åt att kontrollera och kontrolleras. Med tillitsbaserad styrning frigörs handlingsutrymme samtidigt som medarbetarnas kompetens tas till vara i högre grad. Studier visar att en flexibilitet och verksamhetsanpassning i styrningen stärker orienterings-, anpassnings- och innovationsförmågan hos anställda. Med tillitsbaserad styrning menas inte att släppa verksamheter vind för våg utan styrning, utan att hitta olika sätt att styra, organisera och utveckla verksamheten.

Men hur gör man?
För att komma fram till ”huret” har vi tagit fram ett verktyg, en dialogduk, att använda i era chefs- och ledningsgrupper och ledarutvecklingsprogram. Med hjälp av dialogduken diskuterar, ensar och kommer ni fram till vad tillit och tillitbaserad styrning betyder för just ert ledarskap och er organisation.

tillitsduken

Om duken
Dialogduken TILLIT är framtagen med syfte att skapa dialog, reflektion och insikt om vad tillit är, hur tillit skapas och hur graden av tillit påverkar såväl styrning, ledarskap som kultur i en organisation. Utgångspunkten kommer från regeringens tillitsreform där ambitionen är att ”Styrningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag”.

Syftet
TILLITsduken ger chefer och ledare möjlighet att föra dialog om och utveckla bl.a. samsyn kring begreppet tillit, tillitsbaserad styrning, organisationens tillitstemperatur samt om tillitsfullt ledarskap.  Med hjälp av en engagerande och strukturerad dialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla. Arbetet landar i en handlingsplan om VAD som ska göras och HUR det ske för att få till mer av tillit och tillitsbaserad styrning, både på grupp-/organisationsnivå och individnivå.

 Effekter

  • Skapar samsyn och ett gemensamt språk
  • Involverar alla i dialogen
  • Skapar reflektion och insikt
  • Bidrar till att sätta ord på egna tankar
  • Möjliggör att vi lär av varandra och förstår varandra bättre
  • Skapar delaktighet och ansvarstagande i frågan

TILLITsduken bygger på forskning, artiklar, Tillitsdelegationens arbete, Statskontorets rapporter samt input från olika chefsgrupper inom offentlig sektor.

Målgrupp
Chefer – chefsgrupper och ledningsgrupper inom offentlig sektor.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer? Kontakta Maria Winsnes, 070-8836480 eller Cecilia Frank, 070-5942095 eller maila oss på info@karriarkompetens.se

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.