Öka dialogen för framgång!

Färre och färre jobb kan idag lösas individuellt. Den moderna organisationens framgång bygger i stor utsträckning på ledarnas förmåga att kommunicera och medarbetarnas samarbetsskicklighet. Nyckeln är dialog!

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i problemlösningen samt att tillvarata varje medarbetares unika kompetens, frigörs den energi som är så avgörande för att få drivkraft i olika förändrings- och utvecklingssituationer.

Dialogduken är ett specialdesignat pappersark med skräddarsydda uppgifter för att skapa en strukturerad dialog kring ett visst ämne. Texten på dialogduken säkerställer att alla deltagare runt materialet kan ta ett aktivt ansvar för varsitt område

Den pedagogiska mångfalden bland uppgifterna är till för att göra materialet variationsrikt, lekfullt och inspirerande. Områdena har en tidsbegränsning för att säkerställa att deltagarna bara har tid att prata om just det, som är viktigt att ha en dialog och fokus kring.

TeamDuken ökar samsyn och effektivitet i team kring VAD som ska göras och HUR det ska åstadkommas.

Med TeamDuken ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet TeamDuken2017-2.inddatt utveckla bl.a. samsyn kring uppdrag, kommunikation och spelregler för ett effektivt teamarbete. Med hjälp av en engagerande och strukturerad teamdialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla.

Innehållet i TeamDuken bygger på Susan A Wheelans forskning kring effektiva team samt Daniel Pinks tankar kring vad som skapar arbetsglädje, motivation och hög prestation i dagens arbetsliv. Dialogmaterialet kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

Effekter:

 • Skapar samsyn och ett gemensamt språk
 • Involverar alla i dialogen
 • Skapar reflektion och insikt
 • Bidrar till att sätta ord på egna tankar
 • Möjliggör att vi lär av varandra och förstår varandra bättre
 • Skapar delaktighet och ansvarstagande i teamet

Läs mer under rubriken Tjänster/Pedagogiska dukar

 

LedarDuken ökar ledarnas insikt och förmåga att kommunicera för att skapa tydlighet, meningsfullhet och rätt fokus utifrån uppsatta mål.

Mellan 70-90 % av en ledares arbetsvardag består av olika former av kommunikation. Enligt Andreas Werr och Philip Runsten, Handelshögskolan i Stockholm, kan allt färre arbetsuppgifter i dag lösas utan samarbete. Därmed är förutsättningarna för en ledare att kunna organisera, förändra och skapa resultat i sin arbetsgrupp, i stor grad beroende på hens förmåga att kommunicera.

LedarDuken19.inddLedarDuken bygger på aktuell forskning om ”Det kommunikativa ledarskapet” på Mittuniversitetet, i Sundsvall, samt ett 30-tal intervjuer med ledare i olika befattningar. Dialogmaterialet är självinstruerande, konkret och strukturerat, vilket ger ledare, på alla nivåer, en möjlighet att reflektera och skapa en gemensam plattform för sitt kommunikativa ledarskap. LedarDuken kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

Effekter:

 • Ökar ledarnas insikt och förmåga att kommunicera
 • Tydliggör ledarnas kommunikativa ansvar
 • Skapar samsyn kring organisationens kommunikationsklimat
 • Ger konkreta kommunikationstips
 • Ökar förståelsen för olika kommunikationsperspektiv
 • Möjliggör reflektion och erfarenhetsutbyte

Läs mer under rubriken Tjänster/Pedagogiska dukar

Upplägg:

Metoden medger att storleken på gruppen kan i princip vara hur stor som helst. I workshopen delas gruppen in i mindre grupper om 4-5 personer. Workshoparna tar ca 3.5 timme och fasciliteras av Karriär & Kompetens.

Resultat:

Workshoparna utmynnar i handlingsplaner både på gruppnivå och individnivå.

För mer information:

Kontakta Maria Winsnes 08-41029402 eller mw@karriarkompetens.se

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.