Close
Skip to content

Människors kompetens avgör verksamhetens framgång.
Karriär & Kompetens möjliggör och skapar förutsättningar för chefer, medarbetare och organisationer att växa och nå framgång.

Karriär

Att vara framgångsrik i sin karriär ser olika ut för var och en av oss. Vi vill alla göra ett bra jobb, och det förutsätter att vi får jobba med det som vi har kompetens, förmåga och vilja att utvecklas inom.

Kompetens

Kompetensfrågor – hur möter vi morgondagens utmaningar – är avgörande att vi arbetar strategiskt med. Vi genomför kompetensanalyser, utbildar i vår metod för kompetensanalys och stöttar organisationer i strategisk kompetensförsörjning.

Ledarskap & medarbetarskap

Förmågan att anpassa och ställa om verksamheter blir en allt viktigare och avgörande kompetens i dagens arbetsliv. Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap blir avgörande för framgången.

Team- & verksamhetsutveckling

Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och hur den presterar. Team som känner varandra väl, känner tillit till varandra samt delar samma mål och rutiner – de presterar bättre än de som inte gör det. Ta tid till teamutveckling!

Coaching

Med hjälp av din coach tar du dig framåt i dina utmaningar. Coachen erbjuder struktur för att analysera och vända vrida på dina frågor och följer dig längs din väg. Dina frågor blir innehållet i samtalen.  Vi startar där du är, i ditt nuläge och fokuserar på framåt, ditt nyläge.

Dialogdukar

Färre och färre jobb löses individuellt idag. Den moderna och komplexa organisationens framgång bygger i stor utsträckning på vår förmåga att kommunicera och samarbeta. Nyckeln är dialog!

På gång
Nytt från oss

Dialogdukar – för utveckling

Dialogduken är ett specialdesignat arbetsmaterial som går att köpa både digitalt och i pappersformat. Duken består av skräddarsydda uppgifter för att skapa en strukturerad dialog kring ett visst ämne. Texten på dialogduken säkerställer att alla deltagare runt materialet kan ta ett aktivt ansvar för varsitt område.

TEAMDUKEN

Utveckla samsyn och effektivitet i team

Med TeamDuken ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet att utveckla bl.a. samsyn kring uppdrag, kommunikation och spelregler för ett effektivt teamarbete.

Karriär & Kompetens startade 1997 för att möta efterfrågan inom utveckling av individ och organisation.

Vi ser fram att höra från dig!

Följ Karriär & Kompetens

Ange din e-postadress för att följa vår hemsida och få meddelanden om nya inlägg via e-post. Läs mer om vår GDPR-policy.