TeamDuken & TeamDialogen

TeamDuken ökar samsyn och effektivitet i team kring VAD som ska göras och HUR det ska åstadkommas. Med TeamDuken ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet att utveckla bl.a. samsyn kring uppdrag, kommunikation och spelregler för ett effektivt teamarbete. Med hjälp av en engagerande och strukturerad teamdialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla.

Läs mer