Close
Skip to content

lampa 2

Vid coaching erbjuder vi samtal i syfte att skapa insikter, så att du medvetet kan utveckla och förändra din situation.  Du ges möjlighet att beskriva och reflektera över konkreta egna erfarenheter samt skarpa lägen i arbetet.

Lösningsfokus

Vi använder oss av ett lösningsfokuserat arbetssätt, vilket innebär att ditt önskvärda läge – din framtida lösning – är utgångspunkten. Genom det coachande samtalet ges du möjlighet att söka alternativa vägar för att uppnå ditt mål samt hjälp med att identifiera dina tillgångar och framgångar för att nå fram.

Våra konsulter

Karriär & Kompetens coacher har beteendevetenskaplig grund, utbildning för coachande samtal och mångårig erfarenhet av coaching för medarbetare och chefer.

Målgrupp

Coaching vänder sig till medarbetare som

  • behöver reflektera över tillvägagångssätt i särskilda situationer
  • behöver samtalsstöd för hantering av besvärliga situationer och  konflikter
  • är ny i sin roll och behöver skaffa sig överblick över utmaningar, möjligheter och svårigheter
  • vill summera och avsluta ett projekt eller en arbetskarriär
  • behöver strukturera sin tillvaro, göra genomtänkta prioriteringar  och kanske minska stress
  • sätta ord på behov och egna förmågor
  • stöd och idéer för att upptäcka nya vägar och möjligheter