Från utvärderingar av tidigare kurser

“Mycket bra utbildning som gett mig många värdefulla tips och många insikter. Jättebra att få ha fått stöd och tips i hur jag ska tänka kring min karriär. Helt
enkelt en superbra utbildning som alla borde gå”

“Marias engagemang smittar av sig och jag upplever att det är väldigt lätt att ta till sig av vad hon förmedlar. Jättebra att hon bjuder på sig själv och delar med
sig av sina erfarenheter, jag upplever att det hjälper gruppen att göra detsamma.”

“Jag trodde utbildningen skulle handla lite mer om föräldraskap, men jag är positiv till att det var (enligt min bedömning) mer personlig utveckling och
karriärfokus än föräldraskap, så det är bara positivt.”

“Kursledaren gav väldigt mycket. Tydligt att hon vet exakt vad hon pratar om.”

“Det är väldigt bra med Maria som väver in sina upplevelser tillsammans med oss under kursens gång.”

“Maria är en väldig engagerande kursledare som genom att dela med sig av egna erfarenheter får deltagarna att “våga” göra detsamma.”