Teamduken – för ökad dialog

TeamDuken ökar samsyn och effektivitet i team kring VAD som ska göras och HUR det ska åstadkommas.

Med TeamDuken ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet att utveckla bl.a. samsyn kring uppdrag, kommunikation och spelregler för ett effektivt teamarbete. Med hjälp av en engagerande och strukturerad teamdialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla.TeamDuken2017-3d-hires bild.jpg

Innehållet i TeamDuken bygger på Susan A Wheelans forskning kring effektiva team samt Daniel Pinks tankar kring vad som skapar arbetsglädje, motivation och hög prestation i dagens arbetsliv. Dialogmaterialet kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

Effekter:

  • Skapar samsyn och ett gemensamt språk
  • Involverar alla i dialogen
  • Skapar reflektion och insikt
  • Bidrar till att sätta ord på egna tankar
  • Möjliggör att vi lär av varandra och förstår varandra bättre
  • Skapar delaktighet och ansvarstagande i teamet

Målgrupp:

Duken är framtagen för att användas i samband med utveckling av team, enhet, avdelning, ledningsgrupp eller uppstart vid projekt.

Målgruppen är chefer och medarbetare i företag och organisationer.

Upplägg:

Workshopen tar ca 3.5 timme och fasciliteras av Karriär & Kompetens.

Resultat:

Workshopen utmynnar i handlingsplaner både på gruppnivå och individnivå.

För mer information:

Kontakta Maria Winsnes 08-41029402 eller mw@karriarkompetens.se