Close
Skip to content

Alla är vi medarbetare, några av oss har ledaransvar

Vi har tagit fram ett dialogverktyg/arbetsmaterial som syftar till att skapa samtal, reflektioner och insikter om vad medarbetarskap är, vilket ansvar vi som medarbetare har och hur ett aktivt medarbetarskap påverkar vår organisation, grupp och oss själva. Efter samtalet/workshopen tas det fram olika utvecklingsplaner för fortsatt arbete – både för gruppen men också på individnivå. Materialet kan du köpa rakt över disk och använda i din organisation/grupp. Du får en utförlig handledning som komplement till materialet.

Du kan välja om du vill köpa den i pappersformat som kräver att deltagarna finns i samma rum eller så kan du även köpa duken i digital form, vilket ökar flexibiliteten på när och var ni har workshopen. Ni behöver alltså inte sitta i samma rum under arbetet. Det som krävs däremot, är att ni har en digital kommunikationsplattform där ni ser varandra och kan dela bild (ex SKYPE, Teams eller Zoom/egen framtagen kanal) samt programvara för att kunna läsa och skriva i ADOBE.)

Vi vet att ett aktivt medarbetarskap som kännetecknas av dialog, öppenhet, tillit, delaktighet, ansvars- och initiativtagande och engagemang stärker och utvecklar organisationen.

Hur ska vi få till stånd detta?

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i fråge-ställningarna och på så sätt ta tillvara på varje individs unika bidrag och kompetens, frigörs den energi som är så avgörande för att få till stånd det aktiva medarbetarskapet.

Ni kan sätta igång direkt!

M-dialogen kommer med en utförlig handledarguide, så att ni i er organisation kan jobba med den själva! Guiden hjälper till med tips och idéer på vad som behöver göras inför, under och efter workshopen.

Själva workshopen behöver ledas av någon, antingen chefen, HR, verksamhetsutvecklare, internkonsulter eller så kan ni ta hjälp av oss på Karriär & Kompetens.

M-dialogen

M-dialogen är ett specialdesignat pappersark med skräddarsydda uppgifter för att skapa en strukturerad dialog kring det aktiva medarbetarskapet och detta görs inom en begränsad tid.

Texten på dialogduken säkerställer att alla deltagare runt materialet kan ta ett aktivt ansvar för varsitt område. Antal deltagare runt varje duk är 4 st och under själva workshopen kan ni vara “hur många som helst” i rummet, uppdelade i grupper om 4.

När övningen är klar, samlas valda delar av diskussionerna upp i storgrupp (så att deltagarna får en chans att höra vad andra dialoggrupper har diskuterat) och tillsammans tas det fram en gemensam utvecklingsplan som teamet/enheten/avdelningen/organisationen kan fortsätta arbeta med. Till detta finns även individuella planer som varje deltagare får för att ta fram sina egna behov av utveckling i rollen.

Mycket tid har lagts på den pedagogiska mångfalden bland uppgifterna för att göra materialet variationsrikt, lekfullt och inspirerande. Dukens innehåll vilar på aktuell forskning och litteratur som finns inom de olika områdena som duken sätter strålkastarna på: engagemang, samarbete, tillit, ansvar, initiativ, öppenhet, mening och gemenskap.

“Mina medarbetare var väldigt positiva och tyckte att workshopen var givande. Alla gillade formatet för att det satte ramar för diskussionerna och fick fram resultat”

“Det var häftigt att se hela myndigheten i ett och samma rum aktivt diskuterande om vad som är viktigt vad gäller medarbetarskap och arbetsmiljö – vi fick med oss många kloka tankar och energi för att utveckla oss och vår myndighet”

De olika diskussionsområdena har en tidsbegränsning för att säkerställa att deltagarna ägnar tiden åt att prata om det som ska pratas om.

Som en bonus, extraövning, finns det även ett antal olika situationer/cases som man kan fördjupa diskussioner inom – antingen i direkt anslutning till själva workshopen eller vid annat tillfälle.

Duken vänder sig till organisationer inom offentlig sektor – stat, kommun och landsting.

För mer information, prisuppgifter och beställning

Priset för M-dialogen är 1.000 kr /st exkl. moms – runt varje duk sitter 4 deltagare. Om ni beställer fler dukar får ni rabatt. Önskar du veta mer, få prisuppgifter eller beställa?

Kontakta oss på info@karriarkompetens.se eller ring på 08-41029402.