Close
Skip to content

nätverk
Ett av ledarens viktigaste verktyg är samtal – formella samtal och informellt småprat.

Samtal för att

  • styra och återkoppla prestationer
  • coacha och inspirera till utveckling och förändring
  • hantera svåra frågor

Karriär & Kompetens har mångårig erfarenhet av att genomföra generella samtalsutbildningar, men också utbildningar med olika inriktning, t.ex. utvecklings-/medarbetarsamtal, lönesamtal och samtal om svåra saker.

Under utbildningen varvar vi teori med praktisk träning, såsom

  • att ställa bra frågor  som för samtalet framåt samt som behandlar känsliga frågor
  • att ge återkoppling, positiv och negativ kritik samt att ta emot återkoppling
  • att klargöra ansvar och roller under samtalets gång, att avgränsa samtalet
  • att göra avstämningar och sammanfatta samt att avsluta samtal

Reflektion och återkoppling görs och ges  efter genomförda övningar. Vi för även diskussion om vanliga fallgropar respektive möjligheter och reflekterar över den egna samtalsstilen – personliga preferenser, styrkor och utvecklingsbehov.

Deltagarna får ett arbetsmaterial som innehåller modeller, handledning/checklista för samtal, arbetsblad för att reflektera över sin egen samtalsstil samt källhänvisningar för den som vill fördjupa kunskap om samtal.

Vi har även tagit fram en skrift “Goda samtal i jobbet” som ingår i kursdokumentationen. Önskar du beställa skriften går det också bra! Beställa skrift!