Close
Skip to content

kaptenHar din organisation rätt kapten på skutan? Även imorgon?

En kompetent kapten har alltid varit avgörande för att få en effektiv och nöjd besättning, för att komma till rätt hamn i rätt tid. Vad som är en kompetent ledare betyder naturligtvis olika, beroende på vart vi ska, vilka utmaningar som är i tiden och vilka förväntningar och behov uppdragsgivare och besättningen har.

abc Karriär & Kompetens ab är glada över att få jobba med ett flertal organisationer som förstått att uppmärksamma värdet av att erbjuda en framsynt chefsförsörjning. De jobbar aktivt med att identifiera vilken slags ledare verksamheten behöver och med att attrahera, välja och utveckla morgondagens ledare.