Close
Skip to content

ideer 3
Fortsättning följer
är ett omställningsprogram vars syfte är att förbereda och underlätta för deltagare att ställa om, välja och gå mot ny sysselsättning. Programmet erbjuds individuellt eller som grupprogram.

Programmet anpassas efter individens önskemål vilket gör att antalet samtal varierar beroende på behov och situation.

Programmet vänder sig till

Organisationer och företag som befinner sig i olika förändringar och omställning som berör individer. Omställningen kan handla om behov att minska personalstyrkan men också behov av kompetensväxling som kräver rörlighet, nyorientering eller breddning av kompetens.

Omfattning

Omfattningen på programmet är 8‐13 samtal under 3‐6 månader samt ett uppföljningstillfälle efter 2 månader eller när man finner det lämpligt.

Varje samtal omfattar 1.5‐2 timmar. Programmet bygger på en strukturerad självanalys genom samtal med och vägledning av karriärkonsulten.

Tidsåtgång

Utvecklingsprogrammet fortsättning följer är utsträckt över tiden. Förändring på individnivå tar tid och reflektion är avgörande för att vi ska utveckla egen kunskap och förståelse och gå till handling.

Individuella program

Programmet består av 8 – 13 samtal à 1.5‐2 timmar under 3‐6 månader.

Grupprogram

I grupprogram varvar vi enskilda samtal med gruppmöten. Maximalt antal deltagare i gruppen är 10 st.

Pris

Vi lämnar offert. Prisuppgifterna är inkl. material och tester, men exkl. moms.

Material och verktyg

Vi arbetar med ett eget material, utarbetat i en grundversion 1997 och därefter årligen uppdaterat och vidareutvecklat. Som komplement till detta använder vi olika självskattningsinstrument; JTI (Jungian Type Indicator)/MBTI (Myers Briggs Type Indicator), karriärmodellen samt ”det personliga porträttet”.

Kontakta oss på 08-41029402 eller info@karriarkompetens.se