Close
Skip to content

Företaget

abc Karriär & Kompetens ab  arbetar med ett nätverk av partners runt om i landet och finns på så sätt nära våra kunder. Företagets konsulter har alla akademisk utbildning, erfarenhet från olika sektorer samt egen ledarerfarenhet.

Vi har bred erfarenhet och mångårig kompetens inom karriär-, kompetens-, ledarskaps-, medarbetar- och verksamhetsutveckling.

Uppdragen varierar från individuell coaching till förändringsledning, teamutveckling, samtalsutbildningar, ledarutveckling, inspirationsseminarier, ledningsgruppsutveckling, medarbetarskapsfrågor, bemötandefrågor, kompetensanalyser, kulturseminarium, kompetensförsörjningsplaner, nätverk osv.

Karriär & Kompetens, tillsammans med IPF, är en av de sju konsultföretag i Sverige som har ramavtal med Kammarkollegiet inom området Management (ledar- och teamutveckling och kompetensförsörjning).