Close
Skip to content
Cecilia Frank är partner och seniorkonsult och har mer än 25 års erfarenhet av kunskapsområdet ledarskap, verksamhets- och personalutveckling.
Cecilia har beteendevetenskaplig utbildning och till det har hon över 25 års erfarenhet som konsult och även egen chefserfarenhet. De senaste 25 åren har Cecilia arbetat främst med chefs- och ledarutveckling och har stor erfarenhet av att utföra tjänster som omfattas av anbudsområde Managementkonsulttjänster.

Cecilias kontaktuppgifter:

E-post: cf@karriarkompetens.se
Mob: 070-594 20 95

Exempel på uppdrag:

  • Programledare för Kvinna och chef i staten
  • Ledarutveckling  för chefer inom statliga organisationer
  • Ledningsgruppsutveckling inom statliga och kommunala verksamheter
  • Teamutveckling inom statliga och kommunala verksamheter
  • Coaching inom privat, statliga och kommunala verksamheter
  • Konflikthanteringsuppdrag inom statliga verksamheter
  • Utveckling av kultur och värdegrundsarbete – chefer och medarbetare inom statliga och kommunala verksamheter
  • Handledarutbildning inom livs- och karriärutveckling inom statliga, kommunala och privata verksamheter
  • Medarbetarskapsutveckling inom offentliga organisationer