Close
Skip to content

abc Karriär & Kompetens ab:s konsulter har alla lång erfarenhet inom våra verksamhetsområden. Vi har olika bakgrund, vilket ger en bra kompetensbredd och olika perspektiv. Vi har alla erfarenhet av ledar- och chefsuppdrag och erfarenhet av att arbeta i olika verksamheter – statlig, kommunal, landsting, privat och ideella organisationer.

olika färger

Vi utbildar oss kontinuerligt, både i olika metoder, teorier och synsätt för att hålla oss à jour med det senaste inom våra områden, och vi  tar även fram framgångsrika metoder för att möta efterfrågan på marknaden.

Alla konsulter är seniora enligt Kammarkollegiets definition i senaste upphandlingen av statliga tjänster inom management och kompetensförsörjning.

Tillsammans med våra nära knutna konsulter, erbjuder vi ett starkt konsultnätverk som stärker och kompletterar oss inom våra olika tjänsteområden:

Anneli Strömberg Karlsson
Anneli har lång erfarenhet av att arbeta med karriär-, arbetsmarknads- och söka-jobbfrågor.

Annica Onsjö
Annica har många års erfarenhet av chefs och ledarutveckling genom utvecklingsinsatser och coaching av individer, grupper och organisationer, både privat och offentligt.

Ann-Britt Andersson
Ann-Britt arbetar med teamutveckling och utbildningar inom HR-relaterade ämnen samt ledarutveckling.

Björn Hansson
Björn har lång erfarenhet av att stötta och utveckla chefer och ledningsgrupper inom privat och offentlig sektor. Björn är legitimerad psykolog.

Eva Bengtsson
Eva finns i Skåneregionen och arbetar med stöd till individer och grupper och är certifierad coach.

Heléne Thomsson
Heléne är forskare, författare och organisationskonsult med inriktning mot arbetslivets psykologi, organisationspsykologi, ledarskap och hälsopsykologi.

Kristina Vejbrink
Kristina har bred erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och kommunikation, både som chef och som organisationskonsult, och är även gestaltterapeutiskt utbildad.

Karin Ljudén
Karin har bred erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och kommunikation, både som chef och som organisationskonsult.

Kjell Lindström
Kjell är eftertraktad föreläsare, trendspanare och författare inom HR-området och ledarområdet.

Maria Winsnes
Maria är en av ägarna på Karriär & Kompetens och har anställningsnummer tre på Karriär & Kompetens. Maria har lång och bred erfarenhet av bl. a karriärfrågor. Mer info >>

Marianne Nilsson
Marianne har djup kunskap om och många års erfarenhet av förändringsarbete både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Pia Gustafsson
Pia finns i Värmland och har lång och gedigen erfarenhet av HR- och karriärfrågor.

Åsa Nilsson Wolgien
Åsa har lång erfarenhet av att jobba med kompetensförsörjnings- och förändringsarbete inom framförallt den statliga sektorn.