Close
Skip to content
TRIO2_low2
Online

Mötesplats Kvinna och chef 27 januari 2022

Karriär & Kompetens
Karriär & Kompetens och spännande gästföreläsare

Nu är det åter igen dags för Mötesplats Kvinna och chef och datumet är den 27 januari 2022! Vi har bokat konferenslokal i centrala Stockholm att den 27 januari 2021 äger Mötesplats Kvinna och chef rum – likt varje år i januari. Då träffas ett antal kvinnor som är chefer för en heldag med inspiration, lärdomar och klokskap från både professionella talare, experter men också från andra kvinnor som är chefer i olika branscher. Förutom spännande föreläsningar, får du möjlighet att både underhålla och utvidga ditt professionella nätverk.